Uznávaný časopis Nature zveřejnil studii, které se účastnilo 9 855 dětí ve věku 9 - 10 let. Vědci zkoumali tři důležité aspekty, totiž sledování televize a online videa, socializaci skrze sociální sítě a nakonec i samotné hraní videoher. Cílem bylo zjistit, jak tyto činnosti ovlivňují inteligenci dětí.

Studie rozlišovala, zda se děti dívají na televizi, sledují Youtube (a další online videa), hrají hry, povídají si na messengeru, projíždějí sociální sítě nebo komunikují pomocí videohovorů. Testy IQ byly provedeny u dětí ve věku 9 - 10 let a následně o dva roky později pro porovnání relativního růstu inteligence.

Jak se z výsledků ukázalo, sociální interakce pomocí chatu a videohovorů neměla vliv. Naopak časté hraní videoher zvýšilo IQ u dětí o 2,55 procentního bodu v porovnání s průměrem. Sledování interaktivního obsahu na televizi a Youtube rovněž zvýšilo průměrné IQ o 1,8 procentního bodu. Výzkum se ovšem nezaobíral vlivem videoher na spánek, fyzickou aktivitu nebo školní výsledky.

Dalším zajímavým postřehem z výzkumu je fakt, že kluci tráví u her dvojnásobek času oproti dívkám. Kluci také tráví více času sledování videí, naopak dívky socializací (chatováním).

Celý výzkum je k dispozici zde (anglicky).