League of Legends Champions Korea (LCK), liga s pravděpodobně nejvyšší úrovní na světě jde do své šesté sezóny. Celkem 10 týmů, SK Telekom T1, Samsung, Rox Tigers, MVP, Longzhu Gaming, kt Rolster, Ever, Jin Air Green Wings, afreeca Freecs a jako nejnovější přírustek do ligy, Kongdoo Monster. Vše odehrané formátem Bo3.

 

 

SK Telecom T1

3. a 2. místo v jarní a letní části LCK 2016.

 • TOP -  Heo “Huni” Seung-hoon
 • JNG -  Han “Peanut” Wang-ho
 • MID -   Lee “Faker” Sang-hyeok
 • ADC -  Bae “Bang” Jun-sik
 • SUP -  Lee “Wolf” Jae-wan

Náhradníci:

 • TOP -  Kim “Profit” Joon-hyung
 • JNG -  Kang “Blank” Sun-gu
 • MID -   Kim “Sky” Ha-neul
 • SUP -  Kim “TaeHoon” Tae-hoon

 

 

Samsung

6. a 4. místo v jarní a letní části LCK 2016. 

 • TOP -  Lee “CuVee” Song-jin
 • JNG -  Kang “Ambition” Chan-yong
 • MID -   Lee “Crown” Min-ho
 • ADC -  Park “Ruler” Jae-hyuk
 • SUP -  Kwon “Wraith” Ji-min

Náhradníci:

 • JNG -  Park “Haru” Min-seung
 • ADC -  Lee “Stitch” Seung-ju
 • SUP -   Jo “CoreJJ” Yong-in

 

 

 

ROX Tigers

1. místo v jarní i letní části LCK 2016.

 • TOP -  Park “Shy” Sang
 • JNG -  Yoon “Seonghwan” Seong-hwan
 • MID -   Sun “Mickey” Yong-min
 • ADC -  Kwon “Sangyoon” Sang-yoon
 • SUP -  Kim “KeY” Han-Gi

Náhradníci:

 • TOP -  Heo “Lindarang” Man-heung

 

 

 

MVP

6. místo v letní části LCK 2016.

 • TOP -  Kang “ADD” Gun-mo
 • JNG -  Kim “Beyond” Kyu-suk
 • MID -   Ahn “Ian” Joon-hyung
 • ADC -  Oh “MaHa” Hyun-sik
 • SUP -  Jeong “Max” Jong-bin

 

 

 

 

Longzhu Gaming

7. a 8. místo v jarní a letní části LCK 2016.

 • TOP -  Gu “Expession” Bon-taek
 • JNG -  Moon “Cuzz” Woo-chan
 • MID -   Song “Fly” Young-jun
 • ADC - Kim “Pray” Jong-in
 • SUP -  Kang “GorillA” Beom-hyeon

Náhradníci:

 • JNG -  Lee “Crash” Dong-woo
 • MID -   Kwak “Bdd“ Bo-seong

 

 

kt Rolster

2. a 3. místo v jarní a letní části LCK 2016.

 • TOP -  Song “Smeb” Kyung-ho
 • JNG -  Go “Score” Dong-bin
 • MID -   Heo “Pawn” Won-seok
 • ADC -  Kim “Deft” Hyuk-kyu
 • SUP -  Cho “Mata” Se-hyeong

 

 

 

 

EVER

9. místo v letní části LCK 2016.

 • TOP -  Kim “Crazy” Jae-Hee
 • JNG -  "BlesS"
 • MID -   Kang “Tempt” Myung-Gu
 • ADC -  Jang “Ghost” Yong-jun
 • SUP -  Eun “Totoro” Jong-Seop

Náhradníci:

 • TOP -  Eun “Totoro” Jong-Seop

 

 

Jin Air Green Wings 

4. a 7. místo v jarní a letní části LCK 2016.

 • TOP -    Jeon “ikssu” Ik-soo
 • TOP -    Kim “SoHwan” Jun-yeong
 • JNG -    Um “Umti” Sung-hyuk
 • MID -     Lee “Kuzan” Seong-hyuk
 • ADC -    Park “Teddy” Jin- sung
 • SUP -    No “SnowFlower” Hoei-jong
 • SUP -    Ji-hwan “Raise” Oh

 

 

 

afreeca Freecs

5. místo v jarní i letní části části LCK 2016.

 • TOP -  Jang "MaRin" Gyeong-hwan
 • JNG -  Lee "Spirit" Da-yoon
 • MID -   Lee "Kuro" Seo-haeng
 • ADC -  Ha "Kramer" Jong-hoon
 • SUP -  Bak "TuSin" Jong-ik

Náhradníci:

 • JNG -  Lee"JaeHa Jae-ha

 

 

 

Kongdoo Monster

10. místo v jarní části LK 2016.

 • TOP -  Kim "Roach" Kang-hee
 • JNG -  Son "Punch" Min-hyeok
 • MID -   Lee "Edge" Ho-seong
 • ADC -  Seo "Ssol" Jin-sol
 • SUP -  Kim "GuGer" Do-yeop

Náhradníci:

 • SUP -  Park "Secret" Ki-sun