USB4 již z dřívějšího představení vypadá jako další velký skok, co se týče univerzální konektivity. První produkty s tímto standardem se budou objevovat koncem roku 2020. Tento kvalifikovaný odhad sdělila webu Anandtech skupina USB Promoter Group, která má USB standard na starost.

Specifikace nového USB jsou aktuálně ve verzi 0.7 a skupina čeká, že budou v létě finalizované. To znamená, že po finalizaci mohou výrobci již tento protokol začít integrovat do svých produktů.