V rámci patche přichází nový Act, Battlepass, i obnovení ranků v rankedech, žádné větší herní změny ale opět nečekejme. V rámci tohoto patche se také o něco později dočkáme nového agenta, Chambera. Nejcitelnějšími zásahy do herního zážitku tak bude úprava alt-firu u pistole Classic a menší úpravy mapy Fracture.

Obsah

Úpravy zbraní

Classic (alt-fire)

Jelikož byl Classic alt-fire až moc efektivní v close a mid-range přestřelkách, a to i při plném běhu nebo výskocích, bylo rozhodnuto o snížení jeho přesnosti při chůzi, běhu a výskocích tak, aby byl efektivní výhradně na krátké vzdálenosti, jak bylo původně zamýšleno.

 • Nepřesnost střelby při chůzi: 1.95 → 2.5
 • Nepřesnost střelby při běhu: 2.1 → 3.2
 • Nepřesnost střelby při výskoku: 3.0 → 4.0

Úpravy map

Fracture

 • Bariéra u útočící strany v lokaci B Arcade je posunuta více zpět, aby bylo umožněno obráncům snadněji o tuto pozici bojovat. 
 • Bariéra bránící strany v lokaci A Rope byla přesunuta až k vrcholu lana, aby bylo pro bránící sentinely jednodušší připravovat své set-upy.
 • Orb v lokaci A Hall je přesunut více do neutrální pozice tak, aby byl umístěn méně výhodně pro útočící tým.
 • Bylo umístěno nové krytí mezi spawnem útočícího týmu a lokací A Hall tak, aby bylo možné lépe se bránit rychlé agresi bránícího týmu.

Aktualizace herních systémů

 • Plynulejší pohyb po lanech
  • Opraven byl trhavý pohyb, který se objevoval v případě, že se hráč na laně zastavil, nebo měnil směr. 

Vylepšení observer módu

 • Observeři používající gamepad se už budou moci pohybovat i po osách X/Y při zrychlení za použití tlačítka R1.
 • Observeři budou mít možnost nastavit držení zbraní týmů.
  • Pokud bude tato možnost aktivována, observeři uvidí, že hráči začínající za útok drží zbraně na pravé straně, a hráči začínající za obranu drží zbraně na levé straně.

Obecné

 • Sjednocena cesta na jednotlivé servery
  • Změnily se možnosti zvolení preferovaných serverů. Přestože žádný server nebyl odstraněn, některé zdvojené cesty na server byly sjednoceny. 

Opravy chyb

​Competetive

 • Byla opravena chyba, která způsobovala zobrazování aktuálního odznaku Act Ranku i v načítací obrazovce unrated her.

Agenti

 • Cypher už nemůže umisťovat svou kameru na posuvné dveře mapy Breeze.
  • Obdobně byly opraveny i náhodná místa, kam Cypher původně ve stejné lokalitě kameru umisťovat nemohl.
 • Opravena byla i chyba, při které se nezobrazovala správně schopnost Jett Updraft (Q).