Bylo zahájeno třetí kolo testování před vydáním aktualizace 1.13. Podívejte se na následující seznam nadcházejících změn a změn z předchozích verzí: TP 1 a TP 2.

Hlavní změny
Opravené problémy a vylepšení

  • Koeficient ztráty penetrace byl odstraněn pro HE munici procházející zničitelnými objekty (například: ploty). U obrazovek a modulů (včetně pásů a kol) zůstala další ztráta průbojnosti pancíře.
  • Vylepšen indikátor průbojnosti pancíře.
  • Opravené nesprávné umístění vyskakovacích oken v rozlišení 4K.
  • Opraven problém zobrazování ikon vybavení namísto direktivních ikon v seznamech odměn v hlavní nabídce režimu Recon Mission.
  • Opraven problém s upozorněním na vstup do bitvy bez plné munice v režimu Recon Missions, který se nezobrazoval.
  • Opraven problém s některými vyskakovacími radami v režimu hodnocených bitev pomocí textů pro náhodné bitvy.
  • Opraven problém, kvůli kterému nebylo možné otevřít některé obrazovky.
  • Opraven problém se změnou velikosti tlačítka Vybrat na obrazovce výběru stylu zobrazené po dokončení kapitoly Battle Passu.
  • Opraveny některé problémy s lokalizací.