Neustále se pracuje na vylepšení a zatraktivnění hry na mapách v náhodných bitvách. V aktualizaci 1.18 změní celkem 14 lokalit včetně Berlína, Himmelsdorfu, Perlové řeky, Murowanky a dalších. Některé z těchto map byly výrazně upraveny, jiné se dočkaly pouze drobných a selektivních úprav vyvážení. 

Rozsáhlé změny map
Nejvíce změn bylo provedeno v těchto 6 mapách: Ledovec, Perlová řeka, Himmelsdorf , Berlín , Redshire, Murowanka

Zlepšení herního zážitku
Vylepšili také několik bojišť. Tyto změny nejsou tak zásadní, ale stojí za zmínku.

1. Město duchů
Hlavní bojová oblast pro těžká vozidla byla chráněna před střelami ze stíhačů tanků střílejících z okraje mapy. Byly doplněny konstrukce na polích H7 a C7.

Přesunuty byly i některé stavby z polí E7 a F7.

Paříž
V počáteční fázi bitvy se zkrátil časový interval v ostřelování pole E3 na těžké tanky pohybující se v poli J7. Na poli H7 přibyla plošina (balkon), která zcela nebo částečně zakrývá vozidlo mířící do prostoru boje těžkých tanků. Můžete se k němu také dostat přímo.

Rohová budova na hřišti G6 byla posunuta blíže k okraji tohoto pole.

Klášter
Možnost „šplhat“ do nehratelných oblastí byla z prostoru E5 odstraněna.