Útočníci začínají v městské oblasti a poté postupují přes průmyslové oblasti, velké továrny a předměstí. Poslední obrannou linií, která jim stojí v cestě, je opevněné pásmo. Těžká vozidla dokážou využít výhod městské oblasti a terénních nerovností a vysokorychlostní vozidla prokážou svou efektivitu při manévrech po stranách a při použití širokých silnic a tunelů.

 • Odstraněn keř, který umožňoval vozidlům střílet v kruhu dobytí základny C a přitom zůstat neodhalen.

 • Byla přidána struktura, která kryje postup útočícího týmu. Zaujmout tuto pozici bude o něco bezpečnější.

 • Byla přidána nová část hradu jako bod před útokem na hrad v bodě F.

 • Do oblasti zajetí F bylo přidáno několik struktur, které poskytují úkryt útočníkům.

 • Mezi body A a B byl otevřen další průchod, který útočníkům umožní po dobytí bodu B snadněji přenést své síly do bodu A.

 • Byl přidán nový sjezd z kopce a mezikryt pro dosažení bodu D.

 • Přibyla nová příjezdová cesta do bodu D, před liniemi střelby je z dálky chráněna dílnou.

 • Hromada písku byla mírně zvětšena, aby poskytla více prostoru pro útočící stranu k provedení útoku.

 • Cestou přes chladicí věže byly přidány dvě konstrukce, které umožňují bezpečnější jízdu do oblasti opravy.

 • V blízkosti města byl přidán nepřímý kryt.

 • Dostat se ke zbrani 3 je nyní pro útočníky bezpečnější kvůli zvětšení oblasti města.

 • Dostat se ke zbrani 3 je nyní pro útočníky bezpečnější kvůli zvětšení oblasti města.

 • Vylepšená dostupnost zbraně 2. Tato pozice je také chráněna před bránícím týmem, který střílí zezadu útočníků z jejich spawn pointu.

 • Areál lomu byl změněn a byl přidán nový kryt.

 • Na příjezdovou cestu k bodu D byl přidán nepřímý kryt.

 • Pro útočníky je nyní snazší opustit lom do oblasti opravy. V samotné oblasti oprav byl přidán kryt pro útočníky.

 • Rozšířil se lom podél červené čáry a umožnil útočníkům bezpečně se pohybovat vpřed.

 • Byl přidán mezikryt a další připojení linie.