Autor sady: Maksim Bondarik, Artstation

"Bratři, nepotřebujeme dlouhé odstupné." Naše cíle zůstávají stejné. Jsou zapsáni krví v naší svaté knize. Musíte se jen ujistit, že vaše zbraně jsou požehnané, duchové strojů jsou šťastní a že dodržujete Kodex. Pamatujte na Guillimanova slova: „Přinášíme civilizaci a pravdu Impéria tam, kde vládne chaos a vzkvétá otroctví. Ti, kdo se postaví naší vůli, najdou mír v rychlé smrti. Pod našimi keramickými botami zanechají jen popel.“ „To je ono, bratři! Všichni v sobě nosíme císařovo požehnání. O zbytek se postará on.