Došlo na několik oslabení tanku Object 268 v4. Pravděpodobně to všechny neuspokojí, nicméně to ale spoustu hráčů potěší. Rychlý, obratný, obrněný, nebezpečný stroj je prostě problém.

Klíčové oslabení:

Síla motoru: Snížena z 1500 hp na 1350 hp
Specifická síla motoru: Upravena z 20 na 18 hp/t
Rychlost pohybu vzad: Upravena z 22 km/h na 20 km/h
Čas zamíření: Zvýšen z 1.92 sec na 2.3 sec.