Ruští hráči serveru byli okamžitě v pokušení a museli si vytvořit seznam odstraněných vozidel, které zmizely z vývojových stromů na Sandboxu. Sovětský těžký tank T-150 byl nesprávně zařazen do seznamu a čínský 113 byl vynechán.

Toto je provizorní seznam vytvořený rychle jedním z hráčů, který se účastní testu na Sandboxu. V této fázi Wargaming slibuje odměny v podobě prémiového účtu WoT za účast na testování.

Tanky tieru I-V budou přidány na kartu „Sběratelských vozidel“ v obchodě ve hře. Tyto tanky nebudou ze hry odstraněny, ale pouze seskupeny podle národnosti a přesunuty na jinou kartu. Můžete jich poté dosáhnout dvěma způsoby, prostřednictvím obchodu ve hře nebo ze stromu výzkumu, pokud je budete mít vyzkoumány. Chcete-li získat přístup ke sběratelským vozidlům zvoleného národa, musíte prozkoumat alespoň jeden z tanků VI. úrovně. Tyto změny ale nejsou prozatím stoprocentní. Zatím se jedná pouze o testování.

Sběratelská vozidla

Sandbox představuje tzv sbírky, neboli sběratelská vozidla. Tyto tanky budou odstraněny z technologických stromů. Objeví se asi nějaká nová záložka, který bude tyto vozy představovat.

Sběratelské vozidlo

Na této záložce se zobrazují „Sběratelská vozidla“, která sdružují tanky úrovně I-V, které byly odstraněny z technologických stromů. Tato vozidla budete moci zakoupit za kredity, ale pouze v případě, že je ve stromu vývoje příslušného národa vyzkoumán stroj na šestém tieru, nebo vyšší. Pokud byla vozidla odebraná ze stromů zakoupena již dříve, budou stále k dispozici na hráčských účtech.

Sběratelské tanky budou mít stejné vlastnosti jako klasické stroje, budete moci vyzkoumat jejich moduly a získat elitní status. Pokud jste již v garáži měli vozidlo před zavedením této funkce do hry, veškeré vybavení, spotřební materiál, položky personalizace atd. Zůstanou nezměněny.