Po zkouškách prvního kolového vozu bylo rozhodnuto o zavedení změn a oprav tohoto prémiového francouzského vozidla. Tyto úpravy budou zavedeny již ve veřejném testu aktualizace 1.4 a je možné, že budou podléhat dalším změnám.

Přehled změn:

 • Výkon motoru se zvýšil o 5%
 • Zvýšená brzdná účinnost
 • Změna režimu jízdy byla zkrácena z 0,2 na 0,1 s
 • Snížená debuff způsobená poškozením kola
 • Zvýšená manévrovatelnost v režimu jízdy při nízkých rychlostech
 • Doba načtení zásobníku se snížila z 10,3 na 9,5s

Přesné změny:

Dynamika:

 • Výkon motoru byl změněn z 500 na 525 HP (+ 5%).
 • Účinnost brzdění a (do určité míry) účinnost zrychlení (jako vedlejší účinek) se zlepšila.
 • Změna režimu jízdy byla zkrácena z 0,2 na 0,1 s

Hráči si stěžovali, že v konkrétních případech vozidlo nemělo dynamiku. Současně však někteří zdůraznili velkou setrvačnost vozidla (příliš slabé brzdy).
Zvýšení výkonu motoru má spíše kosmetický efekt, zatímco brzdná síla se výrazně zlepšila.
Změna času mezi režimy jízdy byla zkrácena, což vám při ztrátě rychlosti a změně režimu v průběhu pohybu ztratilo efekt.

Poškození kola:

 • Debuff (zvýšený odpor) z poškozeného kola byl snížen
 • Úroveň, na kterou jsou kola automaticky opravována, byla nastavena na 100%.
 • Rychlost automatické opravy kol byla snížena.

Hráči si stěžovali na drastické snížení dynamiky vozidel i při poškození dvou koleček. Ve skutečnosti škoda na jednom nebo dvou kolech neměla velký vliv během rychlé jízdy. Mezitím bylo ještě zrychlení s jedním poškozeným kolem příliš malé. Snížení výkyvů při poškození jednoho kola má téměř nepostřehnutelný účinek při vysokých rychlostech, zatímco účinně snižuje zrychlení při poškození jednoho nebo dvou kol.

Nastavení automatické opravy kola do jisté míry snižuje možnost poškození kola, čímž se zvyšuje závažnost poškození každého kola vozidla.

Manévrovatelnost:

 • Rychlost otáčení se zvýšila.
 • Maximální úhel naklonění kol, když není stisknuto tlačítko pro posun dopředu, se zvyšuje.
 • Stupeň otevření škrticí klapky během otáčení při nízkých rychlostech (pomocí tlačítek A a D bez W-červené barvy).
 • Maximální rychlost, pro kterou je výše uvedený efekt nastaven na 20 km / h
 • V jízdním režimu vyžadovalo lepší jízdní vlastnosti při nízkých rychlostech. Při rychlostech vyšších než 20 km / h zůstala základní manévrovací schopnost téměř nezměněna, s výjimkou zvýšené odezvy na zatáčení (díky zrychlené rotaci kol) a možnosti těsnějšího otáčení po uvolnění předního klíče. Manévrovatelnost v rychlém režimu zůstala nezměněna. Tak dosáhli většího rozdílu mezi režimy jizdy.

Výkon v bitvě:

 • Čas nabíjení zásobníku časopisu se snížil z 10,3 na 9,5s (-8%)
 • Přidání třetí střely do zásobníku, se zdálo nevyhovující. Současná konfigurace zásobníku povzbuzuje hráče, aby hráli v banque, vystřelili obě střely najednou a ustoupili do bezpečného místa pro opětovné nakládání. Místo toho se účinnost zásobníku mírně zlepšila snížením doby načtení.
 • Zvětšení rozsahu dohledu se také zdálo nelogické, protože bojový potenciál tohoto vozu je v současné době poměrně velký, protože kombinuje zajímavým způsobem vlastnosti, které pomáhají v aktivní hře.

Jiné:

 • Parametry motoru byly upraveny (nejsou vnímány hráči).
 • Zvýšily se parametry tuhosti zavěšení (tím se sníží poškození pádů při přistání vozidla na kolečkách).
 • Přilnavost byla vylepšena (což snižuje šanci na sklouznutí při vysokých rychlostech).