Máme zde opět dvě verze mapy "Hranice říše".

Přepracování mapy: Možnost 1

Zaměřuje se na další zlepšení nejúspěšnějšího remaku z předchozího testu pro mapu 59_asia_great_wall_3

  • Levá dolní část mapy byla přepracována. Byl přidán alternativní průchod pro těžké tanky (kromě toho u zdi).
  • Vylepšený pás pro střední tanky. Bylo přidáno více střeleckých pozic, krycích bodů a pozic.

Přepracování mapy: Možnost 2

  • Tato možnost je téměř úplným provedením mapy. Všechny pasáže související s hrou na mapě byly přepracovány. Tvůrci se zaměřili hlavně na vytvoření sítě vzájemně propojených cest a organizování interakcí mezi různými typy vozidel.

  • Zóna 1: přepracovaná cesta pro těžké tanky. Ve své současné podobě je ve srovnání s předchozí verzí konzistentnější. Vozidla v této zóně jsou plně chráněna proti střelbě SPG. Tato zóna nabízí různé možnosti hraní.
  • Zóna 2: oblast s cestami pro lehké, střední a těžké tanky. Tato vozidla mohou spolupracovat na obsazení středu mapy a potenciálních nepřátel.
  • Zóna 3: cesta pro střední a lehké tanky. Vozidla v této zóně jsou schopna manévrování mnoha způsoby. Tato zóna poskytuje kryt, který umožní vozidlům schovat se před palbou SPG. Jakmile je tato cesta plně přepracována, nyní poskytuje dynamické hraní.