V tomto supertestu je v plánu otestovat následující změny provedené ve třetí sezóně Battle Passu. 

  • Mechanismus pro přijímání vybavení z odměn a standardního vybavení byl změněn tak, že v některých fázích hráči obdrží tokeny (tokeny pro vybavení z odměn a standardní vybavení se liší), které lze vyměnit za jakoukoli položku vybavení ze zvláštního seznamu. Jeden token lze vyměnit za jeden kus vybavení. Výsledkem bude, že během Battle Passu budou mít hráči možnost získat požadované vybavení.
  • Zobrazení odměn na gratulačních obrazovkách bylo změněno.

Pamatujte, že Supertest má za cíl prozkoumat technické aspekty používání nové mechaniky. Aktuální nastavení události není konečné.