Poslední aktualizaci zde máme již několik dní, my se ale podíváme na změny, které se v této aktualizaci objevily a nejsou vidět v oficiálním seznamu změn na stránkách Wargamingu,

Hlavní změny v aktualizaci

Změny v osobních misích

 • Osobní mise byly vyváženy v operaci Objekt 279 (e).
 • Podmínky pro 22 misí byly upraveny.
 • Byly změněny 2 mise, ale pokrok hráčů byl zachován (s konverzí 1: 1).
 • Artilerie byly vyvážené (v obou kampaních).
 • Mise SPG se změnily v kampani Dlouho očekávaná podpora.
 • 5 misí pro SPG v kampani "Druhá fronta" se změnilo.

Personalizace vozidla

 • Přidány podrobnosti o některých dostupných stylech v herním klientovi.
 • Pro taktická čísla byla přidána nová písma.
 • Rozhraní aplikace nálepky bylo změněno.
 • Přidány nové nálepky: čtvercové a obdélníkové.
 • Čtvercové nálepky budou k dispozici pro všechna vozidla úrovně X a VIII.
 • Obdélníkové nálepky budou k dispozici pro vozidla úrovně X a prémiová vozidla úrovně VIII.
 • Místa dostupná pro nanášení samolepek byla změněna. Všechny dříve použité nálepky budou odstraněny a odeslány do sekce Vnější vzhled -> Samolepky.

Zakázána střelba / poškození spojenců

 • WG zakázalo poškození ve vlastním týmu a poškození střelbou od spojenců a taky nárazem ve všech náhodných bitvách (standardní, střetnutí, útok a velká bitva).
 • Zvuky a účinky přímých zásahů spojenců byly změněny.
 • Systém trestů za poškození spojenců a jejich omračování byl opraven.
 • Mechanika interakce mezi samohybnými děly a děly spojeneckých vozidel byla změněna
 • V pravidlech hry budou provedeny příslušné změny a tyto změny vstoupily v platnost po aktualizaci.

Prémiový WoT účet

 • Logika přidání spravovaného bonusu do XP v rámci prémiového účtu WoT se změnila. Nyní bude posádce uděleno další XP podle stejných pravidel jako pro bojové zkušenosti:
  • Pokud je zrychlený výcvik posádky deaktivován (nebo není k dispozici) před začátkem bitvy, část zkušenosti bude předána posádce a zbytek vozidlu.
  • Pokud je povolen zrychlený výcvik posádky, budou všechny zkušenosti rozdány členům posádky.
 • Podmínky, za kterých lze bonus použít, byly změněny (musí být splněny všechny následující podmínky):
  • Poslední vítězství ve vybraném vozidle.
  • Vozidlo je v garáži (neprodává se, nevypršela doba pronájmu apod.)
  • Posádka, která zvítězila v bitvě, je ve vozidle.
  • Aktuální stav možnosti Zrychlený výcvik posádky je stejný jako před bitvou.

Mapy

 • Ve vyhlídkové poloze na mapě Malinovky byly provedeny některé vyrovnávací změny: byly odstraněny stromy, které zabránily severnímu týmu detekovat nepřátelská vozidla.

Změny na kolových vozidlech

 • Režimy motoru byly optimalizovány.
 • Při přepínání mezi režimy již kolová vozidla neztrácejí výkon motoru. To je zvláště důležité při přechodu z cestovního režimu do rychlého režimu. Kolová vozidla se před akcelerací nyní nezpomalí. Kolová vozidla budou jednoduše pokračovat v zvyšování rychlosti.
 • Při přepínání mezi režimy se kola realističtěji zatáhnou a sníží.
 • Výkon fyziky pohybu byl optimalizován.
 • Po střetu s překážkou bude v některých případech snazší znovu získat kontrolu nad pohybem kolového vozidla.
 • Přidána možnost přepínání mezi jízdními režimy s koly během odpočítávání před bitvou. Totéž platí pro švédské stíhače tanků.

Změny rozhraní

 • Přidána možnost odebrat kolový rychloměr v nastavení uživatele. Označení režimu jízdy na panelu poškození bylo opakováné.
 • Přidána možnost zapnout / vypnout indikátor automatického cílení pro všechny typy vozidel (prostřednictvím záložky konfigurace hledáčku). Indikátor automatického cílení lze zapnout / vypnout bez ohledu na výchozí a alternativní režim hledáčku. Tato možnost je k dispozici pro všechna vozidla, včetně kolových vozidel.

Stažení týmových bitev

 • Režim týmových bitev byl odstraněn ze seznamu dostupných režimů.

Změny technických vlastností následujících vozidel

Svaz sovětských socialistických republik

Následující vozidla byla přidána pro testování supertestery:

 • Objekt 777 verze II

Německo
Pro testování nejlepšími hráči byla přidána následující vozidla:

 • E 75 TS
 • M48 RPz

USA
Pro testování nejlepšími hráči byla přidána následující vozidla:

 • T54E2
 • AE Phase I

Velká Británie
Pro testování nejlepšími hráči byla přidána následující vozidla:

 • A43 BP

Byla přidána vyzkoumatelná alternativní větev lehkých tanků. Nová větev lehkých tanků začne tankem na šestém tieru Cromwell a bude zahrnovat následující vozidla:

 • Úroveň VII: Nastavovač GSR 3301 (nastavovač)
 • Úroveň VIII: LHMTV
 • Úroveň IX: GSOR3301 AVR FS (GSOR)
 • Úroveň X: Manticore

Japonsko
Technické vlastnosti těchto vozidel byly změněny:

STB-1 (MT-10, Japonsko, standardní):

 • Rychlost otáčení korby se změnila z 55 na 52 stupňů / s
 • Rychlost rotace věže se změnila ze 46 na 50 stupňů / s
 • Úhel sklonu hlavně se změnil z +9 na +15 stupňů (+21 stupňů, když je aktivní hydropneumatické odpružení)
 • Úhel spouštění hlavně se změnil z -6 na -8 stupňů (-14 stupňů, když je aktivní hydropneumatické odpružení)
 • Změnila minimální rychlost zapnutí / vypnutí hydropneumatické odpružení z 15/24 na 30/30 km / h

Opravy chyb a vylepšení přidány

 • Opraven problém, který vyústil v to, že se značka „Zaměřuji na!“ V terénu zobrazovala bíle
 • Opraven problém, který měl za následek zobrazení personální rezervy ve skladu s textem „Aktivováno“.
 • Opraven problém, kdy by název a ikona vozidla nabízeného k nákupu v garáži padaly terénem nebo by byly posunuty do strany.
 • Do časopisu byly přidány informace o tom, že učebnice posádky nelze prodat.
 • Popis zkušeností s asistencí (základní obrana) v hodnocených bitvách byl vylepšen.
 • Pořadí bitevních statistik nyní správně zobrazuje rekordní hodnoty.
 • Informace o omráčení byly přidány do textu nápovědy se střední pomocí.
 • Opraven problém, který vyústil v deaktivaci funkčnosti týmového chatu v režimu Frontové linie.
 • Při prodloužení doby pronájmu se posádka s 50% výcvikem již nepřidává.
 • Opraven problém, který měl za následek, že hráči nedostali hodnost ve frontové bitvě, pokud bylo jejich vozidlo zničeno, ale požadovaná zkušenost byla získána později (např. Za pomoc při poškození).
 • Opraven problém, který měl za následek, že se výbuchový efekt zobrazil ve středu mapy poté, co bylo vozidlo hráče zničeno v režimu frontové linie.
 • Byl přidán rozbalovací tip pro tlačítko statistiky relací.
 • Opraven problém, který v některých případech vyústil v blacklist.
 • Nyní se magnetické zaměřovače automatického zaměřování a standardního zaměřování shodují.

Známé problémy

 • Hráči mohou trénovat členy posádky na speciální vozidla, která ve hře momentálně nejsou.
 • Neexistuje žádná ochrana před nadměrným kliknutím na minimapu.
 • Ikony typu vozidla na panelech vozidel se dynamicky nemění, pokud je v bitvě vybrán režim slepých barev.
 • Oznámení o základním zachycení se zobrazí před shromážděním odpovídajícího počtu základních bodů zachycení.
 • Pořadí událostí pro obdržené poškození je někdy v protokolu poškození zamícháno.
 • Text stavu mise se nezobrazí v okně blahopřání, pokud je požadovaný typ vozidla uveden v podmínkách mise.
 • Pokud je hráč v hovoru přes Skype, nelze herního klienta zvětšit do režimu celé obrazovky.
 • Tiery vozidel na obrazovce zobrazené po stisknutí klávesy TAB nejsou vystředěny na ikonách vozidla.
 • Pokud vozidlo dopadne na zem, aniž by došlo k poškození modulů, je slyšet zvuk poškození.
 • Třes cílovým zaměřením v 16x a 25x detailech v režimu střelby v frontových bitvách.
 • Dělo zůstane na SPG po přepnutí do dělostřeleckého režimu, pokud červená čára částečně protíná vozidlo.
 • Události od konce bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech se automatická oprava / doplnění munice a spotřebního materiálu po bitvě neuskuteční, když je na účtu dostatek kreditů.
 • V některých případech padlé stromy padají terénem.
 • Spotřební materiál není doplňován ze skladu, pokud má hráč příliš málo kreditů na plné automatické doplnění náboje.