Do veřejného testu byly přidány nové osobní rezervy. Ty zvyšují množství zkušeností získaných v bitvách režimu Front line.

Bonus: + 100% zkušeností v režimu Front line. Pokud například dosáhnete hodnosti Generála v bitvě přední linie, dostanete 2,400 zkušeností "Front Line" místo původních 1200. Doba trvání je 1 hodina, během této doby můžete odehrát až 3 bitvy režimu Front line.

Budou existovat tři růzmé sady:

  • + 100% zkušeností v režimu Front line po dobu 1 hodiny (1 položka)
  • + 100% zkušeností v režimu Front line po dobu 1 hodiny (3 ks)
  • + 100% zkušeností v režimu Front line po dobu 1 hodiny (6 ks)

V druhé fázi veřejného testu je k dispozici režim „Front Line“.

Jak je získat:

  • Ve veřejném testovacím obchodě si hráči budou moci koupit nové zlaté rezervy
  • Obdržíte novou osobní rezervu pro každou náhodnou bitvu
  • Vítězství v náhodné bitvě bude také odměněno novou osobní rezervou.

Poznámka: Vytvářejí se nové typy osobních rezerv a všechny hodnoty a způsob jejich získání nejsou definitivně stanoveny. O zavedení osobních rezerv v režimu Front Line vás budeme ještě informovat.