Ave Banger

Twitch (Versite): twitch.tv/versiterl │ Twitch (Mates): twitch.tv/matesrl │ Twitch (Aiipa): twitch.tv/aiipa │

Členovia tímu

Získané ocenenia

Odohrané turnaje

História

ems

22. 11. 2020 - súčasnosť

Etexikjenejlepsi

19. 11. 2020 - 22. 11. 2020

ems

10. 2. 2020 - 19. 11. 2020

Aiipa

3. 2. 2020 - súčasnosť

daverl

3. 2. 2020 - 10. 2. 2020

Versite

3. 2. 2020 - súčasnosť

Reklama