Chabr love reunited

Členovia tímu

Získané ocenenia

Odohrané turnaje

História

Lukyss666

26. 3. 2022 - súčasnosť

Focus456

25. 3. 2022 - súčasnosť

Lukyss666

16. 3. 2022 - 26. 3. 2022

Chimer

15. 3. 2022 - 25. 3. 2022

RLS.Krosak

5. 3. 2022 - súčasnosť

Pluto

5. 3. 2022 - súčasnosť

Focus456

5. 3. 2022 - 15. 3. 2022

Necropolisak

5. 3. 2022 - 15. 3. 2022

Kotvaa

5. 3. 2022 - súčasnosť

Reklama