1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České republiky, Slovenské republiky a celé Evropy pod podmínkou, že rozumí kompletním pravidlům a dorozumí se administrátory, hráči turnaje.
  • V týmu mohou být maximálně 2 hráči z jiných zemí, nacházející se v Evropě.
   • V případě porušení tohoto pravidla bude tým a všichni hráči z turnaje diskvalifikován a nesmí se zúčastnit ani následující kvalifikace.
   • Výherní ceny se neposílají do zahraničí.
 • Držitelem práva na účast v turnaji(slotu) je vždy pouze a výhradně hráč uvedený na profilu týmu jako "Majitel týmu"
  • Žádný z hráčů či část hráčů si tak nemůže toto právo nárokovat.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem bude probíhat na DISCORDU, kde musíte být přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
  • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy administrátor není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné RIOT ID ve svém uživatelském profilu po celou dobu turnaje.
  • V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.

 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální RIOT ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je kapitán týmu povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

1.5 Grand Finále

 • Do Grand Finále postoupí nejlepších 16 týmů z celkového žebříčku.
 • V případě shody bodů má větší váhu počet bodů získaných ze skupin.
 • Pokud by byl i tento počet bodů stejný, rozhodne součet STAGE, které tým odehrál ve skupině A, následně ve skupině B.
 • Pokud by nastala shoda i v tomto případě, rozhodne BO1 zápas mezi týmy se shodným počtem výše zmíněných kritérií. Pokud je počet těchto týmů vyšší než dva, vytvoří se minitabulka BO1 zápasů, kde rozhoduje: 1. počet bodů, 2. rozdíl vyhraných kol a prohraných kol, 3. vyšší počet vyhraných kol.
 • Pokud by shoda nadále pokračovala, rozhodne o dalším postupu administrátor.

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Média

 • Kapitán týmu je povinen pořídit média v podobě screnshotů s konečným výsledkem zápasu.
 • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.
 • Hráč či kapitán týmu je povinen po skončení zápasu nahrát média k zápasu a zadat konečný výsledek.

2.3 Nedostavení k zápasu

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 15-ti minut, po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.
 • Pravidlo platí i v případě, že díky volnému losu vás systém posune do druhého kola. (To se stále počítá jako první kolo!)

2.4 Rovnost bodů

 • Pokud budou mít týmy v jedné skupině stejný počet bodů, rozhoduje:
  1. vzájemný zápas
  2. rozdíl mezi vyhranými a prohranými mapami
  3. doplňující BO1 zápas (v případě 3 a více týmů bude odehrána minitabulka, kde rozhoduje: 1. počet bodů, 2. rozdíl vyhraných kol a prohraných kol, 3. vyšší počet vyhraných kol)
  4. Pokud bude shoda přetrvávat, určí administrátor další postup.

2.5 Změna sestavy/soupisky

 • Každý hráč musí být v průběhu jedné STAGE(skupinové části) na soupisce pouze jednoho týmu.
 • Změna soupisky během STAGE je povolena pokud je tým schopen změnit soupisku okamžitě a v této souvislosti nedojde k odložení nebo neodehrání zápasu.
 • Pokud tým nebude schopný k zápasům nastoupit, obdrží diskvalifikaci z turnaje a zákaz na účast v aktuální sezóně Grunex Masters.

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Každý tým, který se zaregistruje do turnaje a potvrdí check-in do turnaje, má povinnost odehrát všechny zápasy ve skupinách. Pokud tým účelně neodehraje celý zápas, bude nedostupný, nebude komunikovat nebo se nedostaví do zápasu, dostanou všichni hráči v daném týmu zákaz hraní veškerých turnajů na webu Grunex.com, a to na dobu 3 měsíců. Ve vážných případech je nutné kontaktovat admin tým a problém řešit s ním.

 • Kapitán/Tým má možnost nahradit chybějícího člena hostem (max. 1 host), případně odehrát zápas ve čtyřech. 
  • Kapitán má povinnost nahlásit hosta jednomu z adminů turnaje.
 • Hráč se NEMŮŽE účastnit turnaje za 2 týmy najednou.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
  • Pokud se hráč kvalifikoval za jeden tým, nemůže se účastnit dalších kvalifikací. (včetně hostů)
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráči smí streamovat svůj POV turnaje s 120s (2 min) delayem ze skupinové části (průběhu STAGE). Grunex si vyhrazuje výhradní právo na streamování víkendových kvalifikací, baráže a Grand Finále.

3.2 Zápas                                                                    

 • Zápas není možné odehrát v nižším počtu hráčů než 4!
 • V playoff hru zakládá tým postavený výše v pavouku.
 • Ve skupinách zakládá hru tým, který se nachází vlevo.
 • Detailní formát turnaje naleznete vždy v popisu turnaje nebo na hlavni stránce turnaje!
 • Jeden z hráčů vytvoří hru podle nastavení, které je uvedeno v pravidlech.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat nepřátelský tým či protihráče! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude celý team nikoliv pouze hráč = diskvalifikace nebo odebrání výhry!
 • První kolo začíná rozlosováním turnaje. V případě Free Winu v 1. kole začínají týmy hrát 2. kolo

3.3 Průběh zápasu

 • Zakládající: (zakládá tým, jež se v zápase nachází skupiny: vlevo / playoff: nahoře)
  • V základním menu ➡ PLAY ➡ CUSTOM GAME ➡ CLOSE ➡ níže zadáváme, veškeré nastavení které odpovídá požadavkům turnaje (Pravidlo 3.4) ➡ Zakládající si musí přidat kapitána ze soupeřového týmu aby ho mohl pozvat do hry.
 • Soupeř:
  • Jeden z týmu si musí přidat kapitána (nebo jakéhokoliv hráče z protějšího týmu), aby se mohli pozvat do založeného lobby.
 • Zápas:
  • Po připojení obou týmů do Lobby zápasu je nutné vzájemně zkontrolovat nastavení zápasu a potvrdit že jsou obě strany připraveny na start, právě v in-game chatu, kde oba napíší READY. 
   • Tímto je zápas potvrzen z obou stran.

3.4 Nastavení hry

 • MAP: Haven/Bind/Split/Ascent
 • MODE: Standard
 • CHEATS: Off

3.6 Postavy/Mapy

 • V tomto turnaji může hráč hrát za jakéhokoliv agenta a jakoukoliv mapu
 • Nové agenty je možné hrát až 2 týdny po zpřístupnění v ranked hrách
 • Nové mapy se mohou pickovat až 4 týdny po vydání

3.7 Využívání bugů/chyb ve hře

 • Je zakázáno využívat jakékoliv bugy nebo chyby ve hře, které dají jednotlivci nebo celému týmu výhodu nad svým protivníkem. Jako bug nebo chyba ve hře je bráno cokoliv, co jasně odporuje mechanismům hry, prochází texturou, teleportuje bez použití schopností, dovoluje pokládat předměty někam, kam nebylo původně zamýšleno, nebo jinak narušuje integritu a původní zamýšlení hry. Pokud na bug narazíte náhodou ve hře, je zakázáno jej dále používat, popřípadě využívat výhodu, kterou vám daný bug poskytuje. V rámci postavy Viper je prechadzanie jej steny cez texturu vo všetkých prípadoch povolené.

4. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

5. Ceny

 • Ceny jsou uděleny za umístění v Grand Finále:

1. místo - 40 000 Kč/tým
2. místo - 15 000 Kč/tým
3. místo - 10 000 Kč/tým
4. místo - 5 000 Kč/tým

6. Vyplácení výher 

 • Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry.Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.
 • Výhry zasíláme jen do České a Slovenské republiky a na české a slovenské bankovní účty!
 • V případě, že je hráč nebo tým diskvalifikován či poražen kontumačně, zaniká hráči nárok na vyplacení jakékoliv výhry v celé turnajové sérii nebo jednotlivém turnaji.

7. Etický kodex

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů. 
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ho prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

8. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo změnit či doplnit jeho pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu turnaje a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s turnajem, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje vzniklé v průběhu turnaje. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Oprávnění týmu na účast v turnaji udělené pořadatelem není soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.

 

This competition is not affiliated with or sponsored by Riot Games, Inc. or VALORANT Esports.

Tato soutěž není nijak spojena ani sponzorována společností Riot Games, Inc. nebo VALORANT Esports.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:

 jiri.slavik@grunex.com, peter.supak@grunex.com