1. Obecná herní pravidla


1.1 Porušování pravidel turnaje 

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje.

1.2 Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále discord. Připojit se lze skrze odkaz: ZDE. Při turnaji je každý hráč povinný být ONLINE na komunikačním kanále v síti Discord a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu turnaje.
 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!

1.3 Potvrzení účasti 

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji nejpozději půl hodiny před startem online kvalifikace. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

2. Hráči

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.
 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu s 120s (2 min) delayem.
 • V kvalifikační fázi mají hráči možnost využít svých osobních kanálů k tomu, aby streamovali své zápasy v rámci online kvalifikace. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních či klubových partnerů za podmínky, že žádný z nich nepodniká v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alhokolické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně.

 

3. Online kvalifikace


3.1 Obecné

 • Hraje se formátem BO2. Hráči odehrají dva zápasy, jejichž výsledky se sečtou.
 • V případě remízy se hraje třetí zápas na tzv. zlatý gól. Vyhrává tedy hráč, který ve třetím zápase vstřelí gól jako první.

3.1 Průběh zápasu 

 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu).
 • Spusťe hru NHL  ➡ Běžte do záložky "ON-LINE VERSUS"  ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu.
 • READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas.

3.2 Nedostavení k zápasu 

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.
 • Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

 3.3 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.
 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.
 • Hráč nesmí odehrát oba zápasy se stejným klubem.
 • Hráči nesmí hrát v jednom zápase za stejný klub.
 • V první zápase vybírá klub jako první ten hráč, který je výše postavený v žebříčku. Ve druhém zápase naopak.

3.4.1 Nastavení zápasu v online kvalifikaci

Pravidla: NHL
Bránění: Taktické
Délka třetiny: 4 minuty
Obtížnost: ALL-STAR
Bitky: off
Zakázané uvolnění: hybridní
Zraněné: ZAP.
Ofsajdy: Pozdržený
Prodloužení: VYP.

 

3.4.2 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type (1 nebo 2), bude o postupujícím muset rozhodovat los.

4. Pořadatel

 • O udělení trestu (vyloučení, kontumace) rozhoduje pořadatel na základě doložených důkazů. Důkazem může být např. screenshot nebo demo z hry.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení kteréhokoliv hráče v jakékoliv fázi turnaje či jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

5. Výhry

 • Výhra (prizemoney) bude hráčům vyplacena bankovním převodem nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře.
 • Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude po odehrání turnaje podán příslušným administrátorem turnaje. (Formulář bude obsahovat informační a bankovní údaje, které budou použity pouze pro účely vyplacení výhry offline turnaje).

5.1 Rozdělení PRIZE MONEY

Prizemoney za konkrétní místo získává vždy jednotlivec.

1. místo: 7 500 Kč
2. místo: 5 500 Kč
3. místo: 2 500 Kč

6. Závěrečná ustanovení 

 • Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci. 
 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby. 
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

7. Kontakt

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na tomto emailu: nicolas.heller@grunex.com