Základné pojmy a časté otázky pri turnaji

Nie sú ti jasné niektoré pojmy alebo systém fungovania Grunex turnajov? Prečítaj si všeobecné informácie

1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem GRUNEX COMMUNITY SERIES (dále jen „turnaj“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Za tým musí ke hře nastoupit minimálně 3 hráči s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku. Jeden hráč může mít trvalý pobyt v zahraničí.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v příslušných roomkách turnaje na Grunex Discordu kde budete automaticky přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
 • V průběhu PUBG turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže podat jakýkoliv protest.

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální GAME ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí! 

1.5 Harmonogram

 • Oba turnaje se hrají formátem BO5 (MIRA, MIRA, ERA, ERA, ERA)

 • V případě více balíků se vytvoří jednotná celková tabulka dle které se rozdají odměny.

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Média

 • Manipulace a úprava médií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

2.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen ban (délku banu určuje admin):
  • Pokud se přihlásí do turnaje, potvrdí svou účast, ale vzápětí se tým nedostaví v počtu hráčů ve kterém mohou odehrát turnaj!
  • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během turnaje, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému adminovi turnaje!
  • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
  • Pokud tým v kvalifikaci/finále nedohraje všechna kola a neoznámí adminovi důvod.
  • Při podezření používání cheats / týmování / macra a jakýchkoliv programů třetích stran.
  • Po potvrzení užívání nepovolených pomůcek, které zvýhodní tým, je celý tým diskvalifikován z turnaje a zároveň všem členům udělen BAN (o délce rozhoduje hlavní admin a může rozhodovat i o délce na konkrétní hráče)​​

2.4 Sestavy​

 • Hráč, který hraje turnaj za jeden tým se v turnaji nesmí účastnit jako hráč/náhradník jiného týmu.
 • Vytvořený tým na turnajové platformě Grunex.com se musí skládat z přesného počtu hráčů pro daný herní mód tzn. Duo - 2 hráči, Squad - 4 hráči.
 • Tým má povoleného pouze 1 náhradníka po celou dobu turnaje.
 • Tým může turnaje odehrát minimálně ve 3 hráčích.
 • Náhradníky je nutné a povinné nahlásit adminovi před začátkem turnaje. Admin si vyhrazuje právo na neschválení nahlášeného náhradníka.

Pro tato pravidla neplatí výjimky

Pokud bude porušen jakýkoliv bod těchto pravidel, admin tým si vyhrazuje právo na odebrání jakéhokoli množství nahraných bodů týmu v turnaji, ve kterém došlo k porušení pravidel.

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Slot v lize/turnaji patří vždy hráči, který je na stránce týmu v turnajové platformě Grunex.com uveden jako "majitel týmu." Administrátor ani jiný člen Grunex týmu nemá možnost převést vlastnictví týmu na jiného hráče.
 • Týmy mají zakázáno používat explicitní, nevhodný či jinak dehonestující název týmu/nick hráče. Administrátor turnaje má právo na úpravu názvu či nicku, pokud tým výzvu neuposlechne.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Hráči musí dohrávat veškeré zápasy.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Je zakázán veškerý teaming s ostatními protihráči/týmy, komunikace se spectatorem/observerem a jiné.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat protihráče či pořadatele turnaje! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude daný hráč = diskvalifikace nebo odebrání odměn!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráč nesmí streamovat svůj POV z turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.

3.2 Průběh Squad/Squad FPP hry

 • Hru zakládá daný admin, který po vytvoření "Balíků" poskytne všem název a heslo serveru k danému balíku, kde se poté hráči připojí.
 • Pokud některému hráči spadne hra v kvalifikačním zápase, je možnost se napojit zpět pomocí restartu hry a následného tlačítka "Reconnect".
  • Pokud však tato možnost nefunguje, v takovém případě se server restartovat nebude, pouze v případě, že se nenapojí dva hráči z týmu. Pokud ve hře stále bude alespoň 3 hráči z týmu, tým má stále šanci na postup.
   • Není možnost ani přesunutí hráče či týmu do jiného balíku, jakožto kompenzaci.
 • REMAKE lobby = Pokud spadne hra 4 a více hráčům z celkového počtu hráčů nebo 2 a více hráčům z jednoho týmu. V případě, že dojde k nalezení chyby v nastavení serveru, ale hra již byla odehrána, restartovat se nebude.

3.3 Počet balíků

 • 26-32 potvrzených týmů: 2 balíky po 13,14,15,16
  • V případě nenaplnění 26 týmů budou ostatní týmy nad pořadí 16. registrace vyřazeny z turnaje.
 • 39-48 potvrzených týmů: 3 balíky po 13,14,15,16
  • V případě nenaplnění 39 týmů budou ostatní týmy nad pořadí 32. registrace vyřazeny z turnaje.
 • 52-64 potvrzených týmů: 4 balíky po 13,14,15,16
  • V případě nenaplnění 52 týmů budou ostatní týmy nad pořadí 48. registrace vyřazeny z turnaje.

Neznalost pravidel se neomlouvá.

4. Nastavení hry


ERANGEL & MIRAMAR
Hraje se podle esport globálního nastavení

5. Bodování 

Umístění

Body

#1

10

#2

6

#3

5

#4

4

#5

3

#6

2

#7

1

#8

1

kill = 1 bod

 

(Při stejném počtu bodů první rozhoduje, kdo má více killů a pokud bude i stejný počet killů, tak rozhoduje lepší průměrná pozice ve hře)

 

6. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.
 • Při nevyhovujícím počtu týmů, který by zapříčinil, že by v jednom z balíků bylo méně nebo více jak 16 týmů, má administrátor právo nezařadit do turnaje některé týmy. V takovém případě rozhoduje vždy pořadí registrace. Týmy s dřívějším datem registrace mají pro zařazení do turnaje přednost.
 • Admin každého turnaje má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

7. Ceny

 • Jsou vždy uvedeny v článku pro daný turnaj a v turnaji na kartě "Hlavní"

8. Vyplácení výher

Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:

peter.supak@grunex.com