LYNX World of Tanks 5v5 Nightcup #44
Oficiální pravidla Grunex

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České republiky, Slovenské republiky a celé Evropy pod podmínkou, že rozumí kompletním pravidlům a dorozumí se s administrátory, hráči turnaje.  

1.2 Komunikace

Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na „Teamspeaku“, kde budete  přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. Pro komunikaci s administrátorem lze také využít v záložce turnaje „Chat“. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem!

Adresa ts3.grunex.com:1337
 

1.3 Herní účty a označení

Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (herní nick, v případě změny nicku je nutné mít doplněno i WOT ID) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě nastává vyloučení daného hráče či týmu z probíhajícího turnaje (špatné ID musí být řešeno před zápasen)
Zástupce na TS musí být označen teamtagem nebo názvem klanu.V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče či týmu z probíhajícího turnaje.
Změna wotnickname během turnaje znamená neschopnost hráče se účastnit turnaje.

1.4 Potvrzení účasti

V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!
Každý zástupce musí být v určené místnosti pro turnaj, pokud tak nebude je bráno, že tu není!(jakmile jste dohodnuti se soupeřem můžete jít do jiné místnosti nebo na své ts, jakmile dohrajete, tak se musíte vrátit do danné místnosti)!!!
Při potvrzení účasti „Check-in“ team souhlasí s pravidly turnaje a jejich dodržování!

1.5 Žádost o vyplacení výhry

Zástupce týmu žádá o vyplacení goldů emailem na Karasek@grunex.com. Pokud nezažádá do 2 dnů po vystavení vysledků, propadají Wargamingu.

Každý hráč dostane pouze goldy, které má vyhrát, goldy se odesílají jen hrajícím hráčům v turnaji. Což znamená, že každý dostane jen za první místo 2500g. Pokud se neuvede WOT ID nebude výhra připsána jinému hráči a goldy propadají 

Vypracování gold listů může trvat až 2 týdny 

1.6 Konečná pozice

Konečné umístění naleznete vždy v komentáři pod daným turnaje

1.7 Význam zkratek

TP – Tier Point (úroveň tanků)
TS3 – Teamspeak 3, potřebné pro komunikaci
Check-in – Potrvzení účasti na turnaji
WG – wargaming

1.8 Stream

Streamer má právo zvolit jakýkoliv zápas a musí být přizván.

Během streamu je v uzavřené roomce na TS grunexu

1.9 Technické problémy

Problémy s registrací, check-in obraťte se na Admina

Technické problémy :

a) při hře máte možnost výměnit hráče do 10 minut od zjištění problému (pád pc, internetu atd. Možnost jet ve 4)
 

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Nedostavení k zápasu

Hráči/teamy se řídí začátkem prvního kola a poté již dle pravidel 2.6. Pokud se tým nedostaví k zápasu v určitý čas může se účastnit o jednoho hráče méně.
Dostaví-li se celý tým k zápasu o 5 min dále(18:45), znamená to prohru kola, ale mohou jet druhé kolo. (platí pouze pro první a druhé kolo, které začíná stejně). Poté diskvalifikace z turnaje
Vše se dokládá screenem 

2.3 Média

Kapitán týmu je povinen pořizovat během hry média v podobě screnshotů se stavem zápasu. Většinou se jedná o screenshoty v polovině zápasu u her, kde se mění strany a na konci s konečným výsledkem zápasu.

Každý hráč je povinen během turnaje pořizovat demo záznam (nahrávku) hry pro případ, že bude podán protest. Nedoložení znamená diskvalifikaci.

Nahrávat se musí všechny kola!

Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráči či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

Kapitán týmu je povinen po skončení zápasu nahrát média k zápasu a zadat konečný výsledek. 

2.4 Pravomoce Admina

Jakékoliv urážlivé a provokativní chování vůči soupeři během turnaje bude trestáno diskvalifikací. (Řešit hned né čekat, jak dopadne zápas)

Psaní soupeři noobs losers Tomato atd. bude považováno za urážení protihráče a znamená okamžitou dis. týmu z turnaje (pro tým s názvem obsahujícím tyto slova nemůže být považováno za urážku)

možnost odvolání k HL.Adminovi a po přezkoumání je rozhodnutí HL. Admina je konečné

HL.Admin si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel

2.5 Přestávka

Mezi zápasy má tým/hráč nárok na 5 min přestávku
Mezi koly má tým/hráč nárok na 5 min přestávku

2.6 Začátek zápasu a turnaje

Záčátek turnaje je v 18:30!!
Začátek zápasu pro první kolo je v 18:40, pokud soupeř není nastoupen jede v hráči o 1 nižší dle formátu turnaje nebo diskvalifikace)!

Zápas začíná:

A) Máte-li svého soupeře v pavouku
b) Začátkem stanoveného času zápasu (platí pro první a druhé kolo stejně). Poté platí pouze A)

2.7 Restart

 jeden restart na tým při začátku bitvy - při resetu okamžitě opustit bitvu rozstřílení či zdržování znamená prohru kola
 na napsání restart máte 30 vteřit po skončení odpočtu

3. Základní pokyny

3.1 Formát turnaje 1 versus 1

Tier: Tier 8
Server: WOT EU 1, EU 2

Zápas je nastaven na délku 10 minut.

Každý hráč je povinen nahrávat záznam hry.

Záznam bitvy jste po vyžádání administrátorem turnaje povinni dodat do 10-ti minut. V opačném případě může dojít k diskvalifikace hráče či týmu z turnaje.

Pokud soupeř potvrdí slovem "RDY", nebude brán žádný ohled na případné reklamace,  nastavení času, či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

3.1.1 Zápas

Turnaj se hraje systémem Best-of-one (BO1 - na jednu výhru). Pouze semifinále a finále se odehraje systémem Best-of-Three (BO3 - na dva vyhrané zápasy)

Admin může změnit formát z BO1 na BO3 v průběhu turnaje (nejspíše se tak učiní při vstupu do top 16 o vánočním turnaji)

Dojde-li k remíze ve skupinové fázi, tým dostane po jednom bodu.

Dojde-li k remíze v play-off, opakuje se zápas. Dojde-li po druhé k remíze, budou oba hráči vyřazeny.

Finále a semifinále se hraje na dvě kola. Je-li remíza v prvním kole podruhé každý dostane po jednom bodu. Kdo vyhraje druhé kolo, vyhrál 

Výcvikovou bitvu zakládá vždy ten, kdo je v pavouku umístěn nahoře. 

První tank si vybírá ten, kdo zakládá hru.

Hráči si výsledky zadávají sami.

Remíza znamená vyřazení obou hráčů z turnaje!

Ve finále a semifinále může být pouze 1 remíza. Při druhé remíze v druhém kole vyhrává ten, kdo má více HP

3.1.2 Podmínky vítězství

Obsazení základny

Zníčení základny, všech tanků

3.1.3 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení

Volná kamera

Červený laser (paprsek od hlavně)

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně

3.1.4 Mapy, tanky a omezení

Zakázány jsou zásobníková vozidla

Hraje se na střetnutí

Červeně vyznačená nebojová zóna, porušení se trestá diskvalifkací

Kdo po startu nevyjede z nebojové zóny bude diskvalifikován (po startu musíte jet do bojové zóny nejkratší cestou)

 

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

Himmelsdorf Lehké tanky do 8 Tieru Premiérové vybavení - povoleno
Ensk Střední tanky do 8 Tieru Goldová munice - povolena
Ruinberg Těžké tanky do 8 Tieru Premiérové tanky - povoleny
Siegfriedova linie Stíhače tanků do 8 Tieru Nezakázané módy - povoleny

3.2 Formát turnaje 3 versus 3

Tier: Tier 8
Server: WOT EU 1, EU 2

EU 1 v případě problémů EU2

Každý hráč je povinen nahrávat záznam hry.

Záznam bitvy jste po vyžádání administrátorem turnaje povinni dodat do 10-ti minut. V opačném případě může dojít k diskvalifikace hráče či týmu z turnaje.

Pokud velitel pozvaného týmu potvrdí slovem "RDY", nebude brán žádný ohled na případné reklamace,  nastavení času, či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

3.2.1 Zápas 

Tým umístěný výše v pavouku založí výcvikovou bitvu, pozve soupeře a nastaví správné atributy (čas, mapa).

Čas kola nastaven na 10 min

Celý turnaj se jede formou BO3

Dojde-li k remíze, týmy dostanou po jednom bodu, strany se otočí. Pokud 3. kolo skončí remízou vyhrává ten,kdo má více celkového počtu DMG ve 3 kole

Po remíze ve 3 kole budou-li mít všichni 3 Full HP jste oba diskvalifikováni

Obě mapy vybírá admin. Před začátkem druhého kola se mohou měnit tanky a hráči.

První kolo stranu vybírá tým, který zakládal, druhé kolo tým druhý. 3 kolo stranu vybírá tým, který nastřílel více dmg v obou kolech. To samé platí pro pick

Tanky se pickují na střídačku. Picknutý tank si musí váš člen vzít!!

Picknete-li špatný tank musíte vyměnit hráče, který tank má. Nemáte-li takového hráče, hrajete bez něho do dalšího picku.

Jízda se špatně napickovanými tanky znamená prohra kola !!

Neodehrajete-li svůj zápas v BO3 do 45-ti minut, budou oba týmy diskvalifikováni(platí od pozvání do výcviku potřeba udělat screen)!

Hráči mohou nastoupit ve dvou pokud nemají 3 člena.

Zápas začne, až soupeř (ten co nepouští) napíše „ready“, puštění bez napsání znamená prohru kola pro ty, kteří to pustili

Každý tým má nárok na repick (po napsání repick oba týmy musí znovu pickuvat své tanky)

3.2.2 Podmínky vítězství

Obsazení základny

Zníčení nepřátel, všech tanků

Není-li splněna ani jedna z výše uvedených podmínek, následuje další zápas

3.2.3 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení

Volná kamera

Červený laser (paprsek od hlavně)

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně

3.2.4 Mapy, tanky a omezení

Mapy se hrají na střetnutí!

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

Himmelsdorf Lehké tanky do 8 Tieru Premiérové vybavení - povoleno
Doly Střední tanky do 8 Tieru Goldová minuce - povolena
Prochorovka Těžké tanky do 8 Tieru Premiérové tanky - povoleny
Lakewille Stíhače tanků do 8 Tieru Nezakázané módy - povoleny
Murovanka Dělostřelci tanků do 8 Tieru Pouze 1 zásobník na tým
Ruinberg    
Step    

 

3.3 Formát turnaje 5 versus 5

Tier: Tier 8
Server: WOT EU 1, EU 2

EU 1 v případě problémů EU2

Každý hráč je povinen nahrávat záznam hry.

Záznam bitvy jste po vyžádání administrátorem turnaje povinni dodat do 10-ti minut. V opačném případě může dojít k diskvalifikace hráče či týmu z turnaje.

Pokud velitel pozvaného týmu potvrdí slovem "RDY", nebude brán žádný ohled na případné reklamace,  nastavení času, či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

3.3.1 Zápas 

Mapy jsou nastaveny na útok/obrana na dvě základny!

Tým výše v pavouku založí výcvikovou bitvu, pozve soupeře a nastaví atributy (čas, mapa).

Čas kola je nastaven na 7 minut.

Nebude-li mít tým jednoho člena do 10 min po officialním startu  musí odehrát  ve 4 hráčích, pokud nenastoupí kontumačně prohrává

Tým je složen na 40 tierpointů.

Hraje-li soupeř ve 4 hráčích ztrácí 8 TP.

Stranu vybírá tým, který zakládal, 2 kolo strany se otáčí, 3 kolo vybírá tým, který rychleji vyhraje svůj útok:

a) Pokud útok nevyhraje stranu vybírá ten, kdo v obou kolech ztratí méně tanků

b) Pokud bude skóre stejné v obou případů bere se celkový damage v posledním kole!!!

Všechny mapy vybírá admin

Zápas začne, až soupeř (ten co nepouští) napíše „ready“, puštění bez napsání znamená prohru kola pro ty, kteří to pustili

Neodehrajete-li svůj zápas v BO3 do 40-ti minut, budou oba týmy diskvalifikovány(platí od pozvání do výcviku potřeba udělat screen)!

3.2.2 Pickování

Team 1 - zakládal výcvik

Team 2 – byl pozvaný

Každý tým má nárok na repick (po napsání repick oba týmy musí znovu pickuvat své tanky)

Picknutý tank si musí váš člen vzít!!

Picknete-li špatný tank musíte vyměnit hráče, který tank má. Nemáte-li takového hráče, hrajete bez něho do dalšího picku.

Jízda se špatně napickovanými tanky znamená prohra kola !!

Začátek picku:

Team 1 – začíná pick výběrem mapy

Team 1 – napíše první dva tanky

Team 2 – napíše první dva tanky

Team 1 – napíše třetí a čtvrtý tank

Team 2 - napíše třetí a čtvrtý tank

Team 1 - napíše pátý

Team 2 - napíše pátý

3.2.3 Podmínky vítězství

Obsazení základny

Zníčení nepřátel, všech tanků

Vypršení času

3.2.4 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení

Volná kamera

Červený laser (paprsek od hlavně)

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně

3.2.5 Mapy, tanky a omezení

 

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

Lakeville Lehké tanky do 8 Tieru Premiérové vybavení - povoleno
Steppes Střední tanky do 8 Tieru Goldová munice - povolena
Himmelsdorf Těžké tanky do 8 Tieru Premiérové tanky - povoleny
Mines Stíhače tanků do 8 Tieru Nezakázané modely - povoleny
Ruinberg Dělostřelci tanků do 8 Tieru  
Ghost Town    
Murovanka    
Prochorovka    
útesy    

 

3.4 Formát turnaje 7v7

Tier: Tier 10
Server: WOT EU 1, EU 2

EU 1 v případě problémů EU2

Každý hráč je povinen nahrávat záznam hry.

Záznam bitvy jste po vyžádání administrátorem turnaje povinni dodat do 10-ti minut. V opačném případě může dojít k diskvalifikace hráče či týmu z turnaje.

Pokud velitel pozvaného týmu potvrdí slovem "RDY", nebude brán žádný ohled na případné reklamace,  nastavení času, či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

3.4.1 Zápas

Čas kola je nastaven na 10 minut.

Mapy jsou nastaveny na útok/obrana na dvě základny!

Tým výše v pavouku založí výcvikovou bitvu, pozve soupeře a nastaví atributy (čas, mapa).

Nebudete-li mít tým jednoho člena do 10 minut po officiálním startu musí odehrát v 6 hráčích,pokud nenastoupí kontumačně prohrává

Tým je složen z 68 TP

Nastoupí-li tým v 6 hráčích ztrácí 10 TP

Stranu vybírá tým, který zakládal, 2 kolo strany se otáčí, 3 kolo vybírá tým, který rychleji vyhraje svůj útok:

a) Pokud útok nevyhraje stranu vybírá ten, kdo v obou kolech ztratí méně tanků

b) Pokud bude skóre stejné v obou případů bere se celkový damage v posledním kole!!!

Všechny mapy vybírá admin

Neodehrajete-li svůj zápas v BO3 do 45-ti minut, budou oba týmy diskvalifikovány(platí od pozvání do výcviku potřeba udělat screen)!

Zápas začne, až soupeř (ten co nepouští) napíše „ready“, puštění bez napsání znamená prohru kola pro ty, kteří to pustili

3.4.2 Pickování

Team 1 - zakládal výcvik

Team 2 – byl pozvaný

Každý tým má nárok na repick (po napsání repick oba týmy musí znovu pickuvat své tanky)

Picknutý tank si musí váš člen vzít!!

Picknete-li špatný tank musíte vyměnit hráče, který tank má. Nemáte-li takového hráče, hrajete bez něho do dalšího picku.

Jízda se špatně napickovanými tanky znamená prohra kola !!

Začátek picku:

Team 1 – začíná pick výběrem mapy

Team 1 – napíše první dva tanky

Team 2 – napíše první dva tanky

Team 1 – napíše třetí a čtvrtý tank

Team 2 - napíše třetí a čtvrtý tank

Team 1 - napíše pátý a šestý tank

Team 2 - napíše pátý a šestý tank

Team 1 – napíše sedmý tank

Team 2 – napíše sedmý tank

3.4.3 Podmínky vítězství

Obsazení základny

Zníčení nepřátel, všech tanků

Vypršení času

3.4.4 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení

Volná kamera

Červený laser (paprsek od hlavně)

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně
 

3.4.5 Mapy, tanky a omezení

 

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

Prochorovka Lehké tanky do 10 Tieru Premiérové vybavení - povoleno
Steppes Střední tanky do 10 Tieru Goldová munice - povolena
Himmelsdorf Těžké tanky do 10 Tieru Premiérové tanky - povoleny
Mines Stíhače tanků do 10 Tieru Nezakázané modely - povoleny
Ruinberg Dělostřelci tanků do 10 Tieru  
Ghost Town    

 

3.5  Odměny

odměny jsou pevně stanoveny WG tabulky rozřazených do LVL podle počtu hráčů
goldy u 3v3 uvedeny na jednoho hráče
 

7v7 a 5v5:

LVL 1 do 16 teamu –
1.místo – 10 500g, 2.místo – 7 000g, 3.místo – 5 250g, 4.místo – 3 500g, 5-8.místo – 1 750g
LVL 2 do 24 teamu -
1.místo – 14 000g, 2.místo – 10 500g, 3.místo – 7 000g, 4.místo – 5 250g, 5-8.místo – 3 500g,
9-16.místo – 1 750g
LVL 3 do 32 teamu -
1.místo – 17 500g, 2.místo – 14 000g, 3.místo – 10 500g, 4.místo – 7 000g, 5-8.místo – 5 250g,
9-16.místo – 3 500g
LVL 4 do 48 teamu -
1.místo – 21 000g, 2.místo – 17 500g, 3.místo – 14 000g, 4.místo – 10 500g, 5-8.místo – 5 250g,
9-16.místo – 3 500g
LVL 5 do 64 teamu -
1.místo – 24 500g, 2.místo – 17 500g, 3.místo – 14 000g, 4.místo – 10 500g, 5-8.místo – 7 000g,
9-16.místo – 5 250g 17-32 - 3500g

3v3:

LVL 1 do 16 teamu -
1.místo – 1 500g, 2.místo – 1 000g, 3.místo – 750g, 4.místo –  500g, 5-8.místo – 250g
LVL 2 do 24 teamu -
1.místo – 2 000g, 2.místo – 1 500g, 3.místo – 1000g, 4.místo – 750g, 5-8.místo – 500g,
9-16.místo – 250g
LVL 3 do 32 teamu -
1.místo – 2 500g, 2.místo – 2 000g, 3.místo – 1 500g, 4.místo – 1 000g, 5-8.místo – 750g,
9-16.místo – 500g
LVL 4 do 48 teamu -
1.místo – 3 000g, 2.místo – 2 500g, 3.místo – 2 000g, 4.místo – 1 500g, 5-8.místo – 750g,
9-16.místo – 500g
LVL 5 do 64 teamu -
 1.místo – 3 500g, 2.místo – 3000g, 3.místo – 2 500g, 4.místo – 2 000g, 5-8.místo – 1 500g,
9-16.místo – 1 000g 17-32 - 500g

Aktualizováno: 13.12.2015 (19:13)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace