Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

Pravidla WoT Blitz turnajů

 

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

 • Turnaj mohou hrát jen hráči pocházející z České nebo Slovenské republiky. Výhry jsou vypláceny pouze hráčům žijícím na území ČR nebo SR.


1.2 Komunikace

 • Jediný oficiální kanál ke komunikaci s adminy je discord server.
 • Každý hráč musí být přítomen na TURNAJOVÉM DISCORDU. Za případnou neznalost či neinformovanost způsobenou nepřítomností hráče/týmu na discordu si hráč/tým zodpovídá sám.
 • Všichni ve výcvikové místnosti musí být během zápasu připojení na takovém hlasovém kanálu discord serveru, který určí administrátor. Ostatní nemají povoleno být připojeni v tomto hlasovém kanálu.
 • V průběhu zápasu není hráčům dovoleno používat chat ve výcvikové místnosti ani globální chat v bitvě. Nezbytnou komunikaci za účelem průběhu zápasu (výměna hrajících hráčů, výběr mapy, atd.) má povoleno přes tyto chaty pouze kapitán týmu nebo jeho zástupce. V době, kdy se hráčův tým neúčastní zápasu, není komunikace omezená.


1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné herní ID(většinou nickname) ve svém profilu na webu. V opačném případě má administrátor právo na vyloučení daného hráče nebo celého týmu z probíhajícího turnaje.
 • Za jeden klan se do turnaje mohou přihlásit maximálně dva týmy.


1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč/tým povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč/tým svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! Pokud svou účast potvrdí a turnaje se nezúčastní, administrátor je oprávněn udělit hráči trest v podobě banu.
 • Grunex si vzhledem k povaze turnaje vyhrazuje právo na přijmutí dalších týmů do turnaje i po ukončení registrace a nebo vyřazení některého týmu z turnaje i po provedeném check-inu.


2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.


2.2 Nedostavení k zápasu

 • Každý hráč se zavazuje, že do každé bitvy nastoupí jeho tým včas a to nejpozději 2 minuty před zahájením zápasu a v plné sestavě. V opačném případě může dojít ke kontumaci zápasu.

 

2.3 Záznam z bitvy

 • Minimálně jeden hráč týmu musí pomocí funkce herního klienta vytvořit záznam každé odehrané bitvy v rámci turnaje. Každý záznam musí uchovat po dobu minimálě 48 hodin od zahájení bitvy.
 • Hráč je povinen poskytnout záznam, případně je tým povinen poskytnutí takového záznamu zajistit, bude-li o to administrátorem požádán.
 • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

 

2.4 Komentátoři a streameři

 • Turnajové/ligové zápasy jsou primárně streamované komentátory, které určí Grunex.com. Na všechny zápasy v rámci turnaje má Grunex.com exkluzivní vysílací právo, ostatní streamy nejsou povoleny (s vyjímkou uplatnění pravidla 2.5).

 
2.5 Osobní streamování

 • Pokud hráč účastnící se turnaje požádá o povolení streamování turnaje, admin mu toto povolení může udělit. Grunex.com si bere výhradní právo na zaslání grafik partnerů streamerovi, který chce streamovat turnaj Grunex.com.

Pro kontaktování: nicolas.heller@grunex.com

 

3. Základní pokyny

3.1. Hráči

 • Hráči/Kapitáni týmů musí být po dobu trvání turnaje přítomnu na discordu kvůli komunikaci s Administrátorem.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic protihráčů.
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném herním portálu.
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Tým má právo mít na soupisce pouze jednoho hráče, který není členem klanu.
 • Hráč za sebe ručí v jakémkoliv ohledu.
 • Hráč se nesmí zúčastnit žádné turnajové série nebo jednotlivého turnaje s více jak jedním herním účtem.
 • Hráči smí v turnajích používat pouze vlastní účty (World of Tanks Blitz a Discord), které byly uvedeny při registraci.
 • Hráč si nesmí měnit v průběhu turnaje přezdívku herního účtu, aniž by dostal povolení od administrátora.

 

3.2 Nastavení hry

 • Pokud není formát či případné nastavení hry, map atp. uvedené v pravidlech, platí informace zveřejněné v záložce "hlavní" na stránce konkrétního turnaje.
 • Má se za to, že hráč registrací do turnaje bere tyto informace na vědomí a souhlasí s nimi. Administrátor si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv doplnit, změnit či upravit a to s okamžitou platností.

 

3.3 Zápas

3.3.1 Úvodní informace

 • Hraje se na serveru: EU
 • Na individuální technické problémy hráčů nelze brát vzhledem k povaze hry a turnaje zřetel.
 • Po zadání výsledků má protistrana 15 minut na podání protestu, poté již na případné protesty nebude brán ohled.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat ostatní protihráče! Takové jednání bude trestáno dle uvážení admina.
 • Neznalost pravidel se neomlouvá.
 • Co není zakázáno nemusí být nutně povoleno.
 • Účastí v turnajích nezaniká povinnost každého hráče dodržovat pravidla hry World od Tanks Blitz. Celá pravidla najdete v angličtině ZDE.

3.3.2 Zakládání místnosí

 • Místnost se zakládá minimálně 5 minut před začátkem zápasu. Pokud není uvedeno jinak v informacích o turnaji, místnost zakládá administrátor. 

3.3.3 Podoba místnosti

 • Pokud není uvedeno jinak v informacích o turnaji, místnost musí splňovat následující parametry:
  • Název: název turnaje,
  • Popis: soupeřící týmy nebo ID zápasu,
  • Mapa: dle bodu “3.3.4 Výběr mapy”,
  • Režim: Nadvláda,
  • Heslo: vlastní, zakladatel je povinen poskytnout heslo soupeři a administrátorovi,
  • Poškození spojenců: vypnuto,
  • Skýt nepřátelská vozidla: zapnuto.

3.3.4 Výběr mapy

 • Pokud způsob výběru mapy nestanovují Propozice Turnaje, postupuje se následovně:
  • První mapa se odehrává na náhodné mapě.
  • Poražený vybírá mapu, vítěz vybírá spawn. Další bitvu se spawny otáčejí.
  • Následuje prohození rolí, kdo vybírá mapu a kdo spawn.
  • Dle bodů 2. a 3. se pokračuje, dokud se nerozhodne o vítězi.
  • Pokud je to možné, vybírá se dosud nehraná mapa.
 • Kapitán týmu má možnost den před zápasem oznámit do příslešného kanálu na turnajovém Discordu mapu, kterou jeho tým nechce hrát. Tato mapa následně nemůže být vybrána (může ale padnou jako první náhodná mapa).

3.3.5 Komunikace v místnosti

 • Komunikace v místnosti se řídí dle bodu “1.2 Komunikace” a všech jeho podbodů.

3.3.6 Přestávky mezi bitvami

 • Mezi jednotlivými bitvami zápasu je přibližně dvouminutová lhůta určená pro dohodnutí mapy a spawnu a změnu hrajících hráčů. Ze závažných důvodů lze požádat o její prodloužení.

3.3.7 Zakázaná vozidla

 • V zápasech nesmí být použita vozidla, která nebylo možné získat (nejsou vyzkoumatelná, nikdy je nebylo možné zakoupit, nebo se nebyla v eventech). Ostatní vozidla jsou povolena.

 

4. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje a to s okamžitou platností.
 • Pokud při rozhodování administrátora dojde k pochybení, vznikne mimořádná situace nebo se jedná o situaci, která je nedostatečně nebo není řešena v rámci pravidel, rozhoduje v takovém případě Hlavní Administrátor nebo člen vedení portálu Grunex.


5. Vyplácení výher

 • Výhra v podobě voucherů bude zaslána na email každého hráče. Výhra se uděluje pouze členům základní sestavy týmu (7 hráčů). Výhra bude udělena pouze těm hráčům, jejichž emaily v případě výhry zašle kapitán týmu administrátorům turnaje.
 • V případě, že je tým/hráč diskvalifikován nebo odstoupil z turnaje, zaniká týmu/hráči nárok na vyplacení jakékoliv výhry v celé turnajové sérii nebo jednotlivém turnaji.

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:
nicolas.heller@grunex.com​​