Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1. Pořadatelem turnajů eRepre (dále „turnaj“) je společnost STES a. s., IČO: 497 04 516, se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10954.
1.2. Turnaje se mohou účastnit pouze osoby, které jsou v den přihlášení do turnaje starší 16 let, mají českou státní příslušnost, trvalý pobyt na území České republiky a vlastní plnou verzi EA účtu (pro plnoleté).
1.3 Osoba, která se hlásí do turnaje nesmí mít platný zákaz účastnit se Global Series turnajů nebo provozovat svůj účet v rozporu s jejich oficiálními pravidly.
1.3. Osoba dle odstavce 2 se stává Hráčem za předpokladu, že:

1.3.1. v čase konání online kvalifikace disponuje konzolí PS4 nebo Xbox One, hrou FIFA 20 a PS Plus nebo Xbox Live předplacenou službou.
1.3.2. se registruje na webových stránkách www.erepre.cz, registrací daná osoba získá jedinečné eRepre ID, které jí umožní zapojení do turnajů eRepre. 
1.3.3. Zadá Playstation Network nebo Xbox Gamertag ID do svého účtu na turnajové platformě na www.erepre.cz


1.4. Hráč registrací bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.erepre.cz
1.5. Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč pořadatelem vyloučen z turnaje.
1.6. Ve sporných situacích nebo situacích, které tato pravidla neupravují, nebo je upravují nejednoznačně, rozhoduje vždy administrátor turnaje podle nejlepšího vědomí a svědomí.
1.7. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
1.8. Organizátor může kdykoliv rozhodnout o vyloučení hráče z jakékoliv fáze turnaje.
1.9 Turnaje se účastní hráč jako jednotlivec a nezávislá fyzická osoba. Při účasti v turnaji za sebe nese hráč sám plnou zodpovědnost. Pořadatel turnajů a jím pověřené osoby budou v případě potřeby komunikovat výhradně a pouze s účastníkem turnaje.

 

2. Formát turnaje

2.1 Turnaj se se uskuteční formou celkem osmi kvalifikačních turnajů. Čtyři kvalifikační turnaje se odehrají na konzoli PS4 a čtyři na konzoli Xbox One. Z každé online kvalifikace se nejlepší čtyři hráči kvalifikují do offline finále eRepre. Vítěz PS4 offline finále a vítěz Xbox offline finále se stanou eReprezentanty pro eNations Cup 2020.
2.2 Kvalifikační zápasy se hrají systémem BO2 (hráči hrají dva zápasy jejichž výsledek se sečte a určí konečné skóre zápasu). Skupinová fáze offline finále se odehraje formátem BO1 a hrát bude každý s každým dvakrát. Do play-off postoupí nejlepší dva hráči z každé skupiny. Play-off se odehraje ve formátu BO3 (hráč musí vyhrát dva zápasy z možných tří).

 

3. Obecná herní pravidla

3.1. Zápas

  • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 nebo Xboxu 
  • Hru zakládá tým postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.
  • Spusťe hru FIFA (verze hry záleží na pravidlech příslušného turnaje) ➡ Běžte do záložky "FIFA ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Přáteláky Online" ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře. Pokud soupeř na discordu nereaguje, kontaktujte ho skrze PS a Xbox online síť.
  • READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas
  • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
  • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování a stejně tak kartičky, které dočasně zlepšují atributy jednotlivých hráčů (střelu, rychlost, atd.) - tzv. tréninky.
  • Kondice a styl souhry je v režimu FUT povolen.
  • Všichni hráči musí používat již předpřipravené EA Formace. Používání svých vlastních povede k vyloučení z turnaje. 

3.2. Prodloužení

  • Hraje klasické prodloužení a poté případné penalty

  • V případě, že BO2 série skončí remízou, hraje se třetí zápas na tzv. "Zlatý gól." Vítězem je ten, kdo dá první branku.

 

3.3. Komunikace

3.3.1. Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.
3.3.2. Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále v síti discord. Každý hráč má během turnaje povinnost být dostupný na discordu turnaje -> discord.gg/wCsjcnz
3.3.3. Pro komunikaci s administrátorem lze také využít email: admin@erepre.cz. Nejedná se však o hlavní kanál pro komunikaci během turnaje.

3.4. Účast v zápasu

3.4.1. V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji nejpozději deset minut před startem turnaje. Pokud hráč svoji účast nepotvrdí, bude systémem automaticky vyloučen.
3.4.2. Pokud se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním zahájení zápasu, je kontumačně poražen.
3.4.3. Pro potvrzení kontumace je potřebné doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil nebo nereagoval na jeho zprávy (pořízené důkazní návrhy hráč nahraje na webu do zápasu a podá protest). Případně o nedostavení protihráče informuje admina turnaje.
3.4.4. Pokud nebude do 40 minut po oficiálním začátku zápasu reagovat ani jeden z hráčů (administrátor vyzve hráče k odehrání zápasu na discordu), oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

3.5. Hráči

3.5.1. Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN ID nebo Xbox Gamertag) ve svém uživatelském profilu.
3.5.2. Hráč nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry. Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry.
3.5.3. Hráč smí streamovat svoje POV zápasu se 120s delay.
3.5.4. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních partnerů za podmínky, že žádný z nich nepodniká zejména v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně.

3.6. Problémy se spojením

3.6.1. Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, rozhodne o postupujícím los.
3.6.2. V případě pádu herních serverů musí hráči znovu vytvořit zápas a odehrát zbývající čas. Skóre se následně sečte. Pokud tedy zápas spadne např. v 80. minutě, hráči založí nový a odehrají pouze prvních 10 herních minut. Pokud je po odehrání 90 minut skóre nerozhodné, pokračují hráči v takovém zápase ve formě „Zlatého gólu.“ Hráč, který první vstřelí gól je vítězem. Pokud gól nepadne až do penaltového rozstřelu, rozhodnou penalty.
3.6.3. Pokud byla v přerušeném zápase udělena červená karta, musí hráči uvést hru do stejného stavu před tím, než začnou v obnovené hře počítat čas.
3.6.4. Ve všech případech musí hráč zaznamenávat skóre a stav hry v podobě screenshotů tak, aby byl po zápase schopen prokázat jeho konečný výsledek..

3.7. Zadávání výsledků a pořizování médií

3.7.1. Oba dva hráči musí zadat konečné skóre zápasu do turnajového systému. V záložce „PLAY OFF“ vyhledají svůj zápas, rozkliknou detail zápasu a zvolí možnost „zadat skóre.“ 
3.7.2. Oba hráči musí přiložit screenshoty prokazující závěrečné skóre zápasu. Případně je na vítězi, aby doložil potřebná média prokazující jeho výhru. Média mohou hráči vložit do systému nebo je zaslat administrátorovi v soukromé zprávě na discordu. 
3.7.3. Screenshoty musí vždy obsahovat zároveň přezdívky obou účastníků a výsledek zápasu.
3.7.4. Je přísně zakázáno manipulovat se screenshoty či je jakýmkoliv způsobem upravovat nebo deformovat. Takový screenshot nebude brán v potaz a hráč bude vyřazen z turnaje.
3.7.5. Hráč musí média ze zápasu uchovávat minimálně 14 dní po jeho odehrání a je povinen je na vyžádání předložit administrátorovi turnaje.
 

4. Etický kodex

4.1. Každý hráč je povinen dodržovat pravidla výše
4.2. Hráči je povinen dodržovat obecné zásady etiky, slušného chování a fair-play.
4.3. Účastník offline finále je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních gólů je zakázáno.
4.4. Účastník offline finále se nesmí zúčastnit turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

5. Kontakt

5.1. V případě nesrovnalostí či nejasností ohledně pravidel kontaktujte pořadatele turnaje na emailu: admin@erepre.cz 

 

Datum vydání pravidel: 11. 11. 2019