1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

 • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit pouze hráči z České republiky, Slovenské republiky.
 • Pokud někdo má v týmu zahraniční hráče. Je povolen maximálně jeden zahraniční hráč a to pouze po dohodě s adminem.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na Grunex Discordu kde budete automaticky přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
 • V průběhu Apex Legends turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže podat jakýkoliv protest.
 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální GAME ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí! 

 

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Média

 • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

2.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen ban (délku banu určuje admin) na turnaje:
 • Pokud se přihlásí do turnaje, potvrdí svoji účast, ale vzápětí se tým nedostaví v počtu hráčů ve kterém mohou odehrát turnaj!
 • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během turnaje, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému Adminu turnaje!
 • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
 • Pokud tým v kvalifikaci/finále nedohraje všechna kola a neoznámí adminovi důvod.
 • Při podezření používání cheats / týmování / macra a jakýchkoliv programů třetích stran.
 • Po potvrzení užívání nepovolených pomůckách je celý tým diskvalifikován z turnaje a zároveň všem členům udělen BAN (o délce rozhoduje hlavní admin a může rozhodovat i o délce na konkrétní hráče)​​

2.4 Herní složky

 • Hráči mohou přidávat nebo upravovat pouze následující herní složky:
  • local.cfg
  • autoexec.cfg
  • Videoconfing.txt
 • Hráči mohou přidávat nebo upravovat pouze následující řádky z výše uvedených složek hry:
  • fps_max
  • mat_letterbox_aspect_goal
  • mat_letterbox_aspect_treshold
  • “setting.csm_enabled” “0”

2.5 Náhradníci 

 • Tým má povoleného pouze 1 náhradníka (Důležité - náhradní hráč musí být stále stejný. Pokud během turnaje dorazí hráč ze soupisky může hrát)
 • Tým může turnaj odehrát ve 2 hráčích (2 hráči z týmu | 2+ 1 náhradník)
 • Náhradník nesmí být z turnaje (tzn. z jiného balíku a nesmí být postupující do finále) V případě opuštění teamu s kterým postoupil do finále, může náhradník hrát v teamu jiném, ztrácí však v případě nepostoupení možnost hrát za team první.
 • Všechny změny v sestavě hlásit před zápasem.

 

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Slot v lize/turnaji patří vždy hráči, který je na stránce týmu uveden jako "majitel týmu." Administrátor ani jiný člen Grunex týmu nemá možnost převést vlastnictví týmu na jiného hráče.
 • Tým se musí skládat z přesného počtu hráčů pro daný herní mód tzn. Duo - 2 hráči, Squad - 3 hráči
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Hráči musí dohrávat veškeré zápasy.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráč smí streamovat svůj POV turnaje s 300s (5 min) delayem, v případě oficiálního streamu se delay navyšuje na 600s (10min).
 • Kvalifikační zápasy jsou povolené streamovat.

3.2 Zápas Squad hry

 • Hraje se na Europe serveru.
 • Tým se musí skládat z přesného počtu hráčů: Squad - 3 hráči
 • Nezaleží na ranku a počtu hodin hráče.
 • Hru zakládá daný admin, který po vytvoření "Balíků" poskytne všem kód serveru k danému balíku, kde se poté hráči pomocí kódu připojí.
 • Není možnost ani přesunutí hráče či týmu do jiného balíku, jakožto kompenzaci.
 • Je zakázán veškerý teaming s ostatními protihráči/týmy, komunikace se spectatorem/observerem a jiné.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat protihráče či pořadatele turnaje! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude daný hráč = diskvalifikace nebo odebrání odměn!
 • Neznalost pravidel se neomlouvá.

 

4. Nastavení hry

 • Mapa: WORLD'S EDGE
 • Hraje se podle default nastavení Apex Legends

 

5. Bodovaní 

Umístnění Body
#1 12
#2 9
#3 7
#4 5
#5 4
#6 - #7 3
#8 - #10 2
#11 - #15 1
#16 - #20 0
1 kill = 1 bod

(Při stejném počtu bodů první rozhoduje, kdo má více killů a pokud bude i stejný počet killů, tak rozhoduje lepší průměrná pozice ve hře) 

 

6. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.
 • Administátor si, vzhledem k povaze hry, vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet týmů, které mohou turnaj odehrát. Při nevyhovujícím počtu týmů, má administrátor právo nezařadit do turnaje některé týmy. V takovém případě rozhoduje vždy pořadí registrace. Týmy s dřívějším datem registrace mají pro zařazení do turnaje přednost.
 • Admin každého turnaje má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

7. Ceny

 • Jsou vždy uvedeny v článku pro daný turnaj a v turnaji na kartě "Hlavní"

 

8. Vyplácení výher

 • Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: peter.supak@grunex.com, nicolas.heller@grunex.com,