Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

Pravidla účasti a realizace MOL eCUP

(dále „pravidla“ nebo „tato pravidla“)

1. Obecná pravidla

​1.1. Úvod

1.1.1. Pořadatelem turnajů MOL eCUP (dále „turnaj“), tj. regionálních semifinále a finále turnaje, je společnost STES, a. s., IČO 497 04 516, se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 (dále „STES“) ve spolupráci se společností 2Score, s. r. o., IČO 242 65 080, se sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 Vinohrady. Technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters, s. r. o., IČO 290 48 907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, a herní portál Grunex.com.

1.1.2 Turnaje se může zúčastnit pouze osoby, které jsou v den přihlášení do turnaje starší 15 let a disponují trvalým pobytem na území České republiky.

1.1.3. Osoba dle předchozího odstavce se stává hráčem za předpokladu, že:

1.1.3.1  je registrována na turnajové platformě Grunex.com;

1.1.3.2. registruje se do některé z online kvalifikací MOL eCUP na turnajové platformě Grunex.com /tournaments

1.1.3.3 před začátkem online kvalifikace potvrdí svou účast prostřednictvím tlačítka Check-in v kartě turnaje, do kterého se registroval.

1.1.3.4. Osoba dle předchozího odstavce (dále „hráč“) bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů.

1.1.3.5. Ve sporných situacích nebo situacích, které tato pravidla neupravují, nebo je upravují nejednoznačně, rozhoduje vždy pořadatel turnaje v duchu zachování integrity turnaje.

1.1.3.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

 

1.2. Formát a průběh MOL eCUP

1.2.1. MOL eCUP se skládá ze 4 online kvalifikací, hlavní části a offline semifinále a finále.

1.2.1.1. V první fázi budou uspořádány 4 otevřené kvalifikace, ze kterých vzejde celkem 15 hráčů, kteří postoupí do hlavní části turnaje, kde doplní 17 přihlášených klubů FORTUNA:LIGY (dále „F:L“) a FORTUNA NÁRODNÍ LIGY (dále „F:NL“).

1.2.1.2. Hlavní fáze turnaje a offline semifinále a finále se hraje formátem play-off single elimination.

 

2. Obecná herní pravidla

2.1. Porušování pravidel turnaje 

2.1.1. Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či klub pořadatelem vyloučen z turnaje.

2.1.2. O udělení trestu (vyloučení, kontumace) hráči rozhoduje pořadatel a jím pověřené osoby.

2.2. Komunikace

2.2.1. Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.

2.2.2. Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na discord.gg/wFV7wKf. Každý hráč je povinný být na tomto kanále online během turnaje a komunikovat s administrátorem v případě potřeby.

2.3. Potvrzení účasti

2.3.1. V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji nejpozději 15 minut před startem online kvalifikace. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen.

 

3. Herní fáze turnaje

3.1. Online kvalifikace

3.1.1. Pro zapojení do online kvalifikace je nutné mít jednak konzoli PS4, jednak hru FIFA 20, a jednak aktivovaný účet ve službě Playstation +, který umožňuje hraní online multiplayeru.

3.1.2. Online kvalifikace probíhá ve formátu klasického single elimination pavouka. O složení pavouka rozhodne náhodný los.

3.1.3. Zápasy se odehrají formátem BO3 (na dva vítězné zápasy). Hraje se v herním módu online přátelák s tradičními kluby.

3.1.4. Z každé kvalifikace postupují 4 hráči do hlavní fáze turnaje s výjimkou poslední kvalifikace, ze které do hlavní fáze postoupí pouze 3 nejlepší.

3.1.5. Hráč, který postoupí z jakékoliv kvalifikace do hlavní fáze turnaje, se již nesmí zúčastnit žádné další kvalifikace, a to ani v případě, že se vzdá postupu.

3.2. Hlavní fáze

3.2.1. Do hlavního turnaje nastoupí hráči jako reprezentanti klubů. Hráč si musí vybrat klub, který je členem FAČR. Hráč si nemůže vybrat klub z F:L nebo F:NL, který již má nominovaného hráče.

3.2.2. Kluby F:L a F:NL, které již mají svojí esportovou sekci může reprezentovat v každé zápasové sérii jakýkoliv z vybraných hráčů.

3.2.3. Hraje se BO3 (na dva vítězné zápasy) formou single elimination pavouka. V případě remízy se založí nový zápas a hraje se dokud jeden z hráčů nevstřelí gól.

3.2.4. O složení pavouka Hlavní fáze rozhodne náhodný los.

3.2.5. Hraje se v herním módu online přátelák s tradičními kluby.

3.2.6. Zápasové série se dohrávat nemusí, pokud je o vítězi (postupujícím) již předem rozhodnuto.

3.3. Offline semifinále a finále

3.3.1. Hraje se offline v Praze, jehož adresa bude upřesněna.

3.3.2. Pokračuje se v single elimination pavouku z hlavní fáze. Zápasy se však odehrají formátem BO5.

3.3.3. Hraje se defaultně v herním módu online přátelák s tradičními kluby; pokud si všichni zúčastnění hráči offline semifinále a finále odsouhlasí herní režim FUT, odehraje se zbylá část turnaje v tomto režimu.

3.3.4. Série (BO5) se dohrávat nemusí, pokud je o vítězi (postupujícím) již předem rozhodnuto.

3.3.5. Vítězem turnaje se stává klub, nikoliv jednotlivec.


4. Online kvalifikace

4.1. Průběh zápasu

4.1.1. Před spuštěním zápas je nutné si přidat soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID lze nalézt v jeho profilu).

4.1.2. Hru zakládá hráč postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.

4.1.3. Výše postavený hráč v pavouku turnaje při zakládání zápasu postupuje následovně:

4.1.3.1. Spustí hru FIFA a následně pokračuje do záložky "Přátelák online“, kde vybere svého soupeře z friendlistu a pozve ho do Lobby, počká na připojení soupeře (na PSN si hráči napíší do soukromého chatu).

4.1.4. Poté již stačí kliknout na tlačítko READY pro úspěšné zahájení zápasu a spustit zápas.

4.2. Nedostavení k zápasu

4.2.1. Jakmile se hráčedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, který je uveden v rozpise, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

4.2.2. Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

4.3. Zápas

4.3.1. Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.

4.3.2. Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.

4.3.3. Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále již není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

4.3.4. Je potřeba mít ve svém ovládání nastavené TAKTICKÉ bránění.

4.3.5. V režimu FUT je zakázáno používat hráče na hostování a stejně tak kartičky, které dočasně zlepšují atributy jednotlivých hráčů (střelu, rychlost atd.) - tzv. tréninky.

4.3.6. Kondice a styl souhry je v režimu FUT povolen.

4.4. Nastavení zápasu 

4.4.1. Týmy: Všechny týmy jsou povoleny kromě Adidas ALL-STAR a MLS ALL STARS, Soccer Aid.

4.4.2. Omezení týmů: Hráč může v jedné zápasové sérii použít každý klub pouze jednou. Hráči nesmí v zápase použít stejný tým. Právo prvního výběru v úvodním zápase série má hráč, který je uveden v pavouku na vyšší pozici. V dalších hrách se právo prvního výběru mezi hráči střídá.

4.4.3. Bránění: Taktické.

4.4.4. Délka poločasu: 6 minut; Ovládání: Libovolné.

4.4.5. Rychlost hry: Normální.

4.4.6. Soupisky: Online.

4.4.7. Obtížnost: Světová třída.

4.4.8. Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.

4.5. Vlastní formace

4.5.1. Všichni hráči musí používat již předpřipravené EA Formace. Používání svých vlastních povede k vyloučení z turnaje.

4.6. Problém se spojením

4.6.1. Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat los. V případě problému s připojením, ke kterému dojde během zápasu, je konečný stav na vyhodnocení administrátora. Ten může zápas vyhodnotit ku prospěchu jedné ze stran nebo vynutit opakování zápasu s upravenými pravidly, které stanoví administrátor.

 

5. Hráči 

5.1. Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu na platformě Grunex.com. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.

5.2. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

5.3. Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.

5.4. Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoli účtu na platformě Grunex.com.

5.5. V online kvalifikacích MOL eCUP mají hráči možnost požádat organizátora o povolení využití svých osobních kanálů ke streamování POV svých zápasů. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních či klubových partnerů za podmínky, že žádný z nich nepodniká v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně. Hráči nesmí streamovat POV z hlavní části turnaje.

5.6. V Hlavní fázi mohou být hráči požádáni o sdílení clean feedu svých utkání. Pokud hráč disponuje dostatečnými technickými podmínkami, je jeho povinností clean feed poskytnout. V opačném případě může být z turnaje vyloučen. Hráč nesmí v Hlavní fázi streamovat svoje zápasy na jakémkoliv kanále s výjimkou zasílaného cleanfeedu pořadateli soutěže.

 

6. Ochrana osobních údajů, osobnostní práva hráče

6.1. Osobní údaje hráče v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, ID uživatelského účtu na Grunex.com a společnosti EA SWISS Sàrl, registrované ve Švýcarsku pod číslem CH- 660-2328005-8, se sídlem 8, Place du Molard, Genève 1204 (dále jen „EA Sports“), hráčská přezdívka, Playstation ID, dosažené výsledky a výkony v rámci turnajů a utkání MOL eCUP, případně další údaje sdělené STES budou zpracovávány STES, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem případné registrace na navazujících turnajích pořádaných EA Sports, ověření způsobilosti a oprávnění hráče se takových turnajů účastnit dle pravidel stanovených EA Sports a kontaktování hráče ze strany EA Sports. V této souvislosti mohou být osobní údaje poskytnuty EA Sports. 

6.2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má hráč právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů hráč bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami hráče, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.3. Hráč svou účastí v MOL eCUP bere na vědomí a souhlasí s tím, že STES a jí pověřené osoby a rovněž EA Sports mají právo:

6.3.1. pořizovat fotografie, audio a audiovizuální přenosy a záznamy z turnajů, utkání a akcí MOL eCUP včetně vyhlášení výsledků a předání výher, jež mohou rovněž zachycovat hráče (dále společně jen „fotografie a záznamy“);

6.3.2. vysílat živě i ze záznamu audio a audiovizuální přenosy MOL eCUP zejména na svých sociálních sítích a webových stránkách, ale i jinými způsoby jejich šíření a vysílání, a to i za účelem propagace MOL eCUP a jejích partnerů;

6.3.3. používat, upravovat a publikovat fotografie a záznamy a další záběry a výsledky MOL eCUP po dobu jednoho roku zejména v souvislosti s reklamou a propagací MOL eCUP a jejích partnerů, jednotlivých klubů a rovněž propagací EA SPORTS FIFA 20, a to jak na internetových stránkách www.molcup.cz a Boosters (zejména www.grunex.com) a partnerů MOL eCUP, tak i na sociálních sítích a v jakémkoli jiném nyní známém médiu i v médiích a způsoby, které budou v budoucnu vyvinuty a/nebo využívány.

 

7. Kluby

7.1. Kluby F:L mají možnost nasazení vlastního fotbalisty nebo gamera, který je reprezentoval ve finále Datart e:LIGY.

7.2. Kluby F:L a F:NL, které již disponují esport sekcí, mohou během turnaje nasadit do kteréhokoliv zápasové série kteréhokoliv hráče ze své sestavy. Nemohou však nasadit hráče, který do týmu přišel až během konání MOL eCUP. Hráči se také nesmí zúčastnit kvalifikačních turnajů.

7.3. Kluby F:NL mají možnost nasazení vlastního fotbalisty nebo přímé nominace gamera.

 

8. Výhry

8.1. Prize money

8.1.1. Prize money za konkrétní konečné umístění se rozdělí na polovinu mezi hráče a klub; případná další redistribuce takto rozdělených odměn je již případně na ujednání hráče a klubu. Částky budou vyplaceny do 30 dnů od konání finále MOL eCUP prostřednictvím bezhotovostní platby na účet hráče a klubu, které tito sdělí pořadateli turnaje před jeho zahájením.

8.1.2. Ceny pro Hlavní fázi MOL eCupu:

1. Místo: 40 000 Kč + 55“ televize od TCL + Playstation 4 Pro + zapůjčení vozu Hyundai Kona electric na 5 dní + obrandovaný PS4 ovladač + palivová karta na 5 000 Kč na stanicích MOL
2. Místo: 15 000 Kč + Playstation VR + zapůjčení vozu na víkend od AAA Auto + obrandovaný PS4 ovladač + palivová karta na 5 000 Kč na stanicích MOL
3. Místo: 5 000 Kč + zapůjčení vozu na víkend od AAA Auto + obrandovaný PS4 ovladač + palivová karta v hodnotě 5 000 Kč na stanicích MOL

8.1.3. Každý postupující z online kvalifikace obdrží merch Puma: Tričko, gymsack, peněženka a obrandovaný snapback, hrnek a ručník.

8.2. Věcné ceny a trofej

8.2.1. Věcné ceny za konečné umístění obdrží pouze hráč. Ceny budou předány do 30 dnů od konání finále MOL eCup. Trofej za vítězství bude určena primárně klubu, pokud se klub s hráčem nedomluví jinak.

 

9. Vztah klubů a hráčů 

9.1. Každý z hráčů postupujících z kvalifikací nebo nominovaných jedním z klubů se stává reprezentantem klubu (dále jen reprezentant) a je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.

9.2. Reprezentant je při reprezentaci klubu povinen dbát na dobré jméno soutěže, reprezentovaného klubu a na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

9.3. Reprezentant je povinen zachovat maximální integritu vůči reprezentovanému klubu a vyhnout se jakýmkoliv dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo dalších klubů, které se MOL eCUP účastní.

9.4. V rámci zachování integrity je reprezentant povinen vyvarovat se veřejných projevů sympatií s rivaly či soupeři reprezentovaného klubu.

9.5. Reprezentant je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

9.6. Reprezentant je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních gólů je přísně zakázáno.

9.7. Reprezentant se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

9.8. Reprezentant je povinen nosit po celou dobu konání offline semifinále a finále reprezentační úbor reprezentovaného klubu, a to dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.

9.9. Reprezentant je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.

9.10. Při porušení těchto pravidel nebo odůvodněném podezření, že dotyčný hráč by se mohl takového jednání dopustit, podá příslušný klub protest/stížnost ke zřizovateli ligy a ten rozhodne o případném možném vyloučení daného hráče z MOL eCUP.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

10.2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

10.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

 

11. Kontakt

11.1. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech kontaktujte pořadatele turnaje na emailu admin@ecup.cz


 

Datum vydání pravidel: 10.06.2020

Datum korekce pravidel: 17.06.2020