Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Turnaj

 • Pořadatelem turnajů je společnost Boosters s.r.o a herní portál Grunex.com.

1.2 Národnost

 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.

1.3 Komunikace

 • Jediný oficiální kanál ke komunikaci s administrátory turnaje, každý hráč musí být přítomen v chatovací místnosti "chat-k-turnaji" na discordu.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! 

1.5 Porušování pravidel turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje. Neznalost pravidel se neomlouvá

2. Hráči

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN ID) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.

 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry

 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.

 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoli účtu na Grunex.com.

 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu s 120s (2 min) delayem.

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

  Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

 • Každý hráč je povinen pořizovat během série média v podobě screenshotů se stavem zápasu. Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

 • Hráč se nesmí zúčastnit žádné turnajové série nebo jednotlivého turnaje s více jak jedním herním účtem.

 • Protesty se uznávají pouze za předpokladu, že jsou podané ihned po porušení pravidel. Protesty podané po konci zápasu se neuznávají.

3. Herní fáze turnaje

 • Turnaje probíhají ve formátu Single Elimination.
 • Turnaj se hraje v režimu HUT ve formátu BO1.
 • V případě, že hráč ragequitne hru nebo bude z turnaje z jiného důvodu vyloučen a to v jakékoliv fázi turnaje nebo BO1 série, bude celá rozehraná BO1 série a všechny předchozí i budoucí  hráčem hrané BO1 série kontumovány poměrem 0:3.

4. Nastavení zápasu​

 • Režim HUT má svůj vlastní přednastavený způsob hry.

 • Nastavení prodloužení: 3v3, 5 minut.

 • V režimu HUT je zakázáno používat hráče na hostování.

 

4.1 Průběh zápasu

 • Hraje se v režimu Hockey Ultimate Team (HUT).

 • Přidejte si soupeře do svých přátel v online síti PS5.

 • Hru zakládá hráč postavený vlevo v rozpisu zápasů a může si vybrat tým jako první.
 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS5 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu).
  Spusťe hru NHL ➡ Běžte do herního režimu "HUT" a do sekce s přáteláky  ➡ Vyberte si svého soupeře z friendlistu a pozvěte ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu.
  Dejte READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ nastavte správná pravidla hry ➡ spusťte zápas

4.2 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.

 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.

 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

4.2.2 Vlastní formace

 •  Všichni hráči můžou používat vlastní formace.

4.2.3 Prodloužení (BO2)

 • Pokud zápas skončí remízou, je potřeba založit nový zápas. V tomto dalším zápase se hraje pouze 35 minut, pokud i po tomto čase bude trvat remízový stav, hraje se až do konce herního času GOLDEN GOAL. Kdyby i tak skončil zápas remízou, hraje se další zápas, který bude hned od jeho začátku jako GOLDEN GOAL.

4.2.4 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat los.


6. Etický kodex

 • Každý z hráčů postupujících z kvalifikačních turnajů je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.

 • Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

 • Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

 • Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.

 • Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

 • Hráč je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby pořadatele.

7. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

8. Kontakt

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: peter.supak@grunex.com