Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1. Pořadatelem turnajů eRepre (dále „turnaj“) je společnost STES a. s., IČO: 497 04 516, se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10954.

1.2. Turnaje se mohou účastnit pouze osoby starší 16 let, s českou státní příslušností a trvalým pobytem na území České republiky

1.3. Osoba dle odstavce 2 se stává Hráčem za předpokladu, že:

1.3.1. v čase konání online kvalifikace disponuje konzolí PS4, hrou eFootball Pro Evolution Soccer 2021 a PS Plus předplacenou službou.

1.3.2. se registruje na webových stránkách www.erepre.cz, registrací daná osoba získá jedinečné eRepre ID, které jí umožní zapojení do turnajů eRepre. 

1.3.3. zadá PSN (Playstation Network) ID do svého účtu na turnajové platformě na www.erepre.cz

 

1.4. Hráč registrací bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.erepre.cz

1.5. Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč pořadatelem vyloučen z turnaje.

1.6. Ve sporných situacích nebo situacích, které tato pravidla neupravují, nebo je upravují nejednoznačně, rozhoduje vždy administrátor turnaje podle nejlepšího vědomí a svědomí.

1.7. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

1.8. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

1.9. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

 

2. Formát Národní kvalifikace eRepre

2.1 Turnaj se skládá ze dvou částí: 1)Online kvalifikace a 2)Online finále.

2.1.1 Online kvalifikace

 • Uskuteční se dva otevřené kvalifikační turnaje:
  • Národní kvalifikace eRepre - Turnaj I - 6.12.
  • Národní kvalifikace eRepre - Turnaj II - 9.12.
 • Z každého z nich postupují dva nejlepší hráči do 2)Online finále.
 • Online kvalifikace se skládají ze skupinové a playoff části.

 

 • Online kvalifikační turnaje se odehrávají vždy v jeden den a to nejprve ve čtyřech až osmi skupinách, kde hraje každý s každým 1x (BO1).
 • V rámci každé kvalifikace poustupují dva nejlepší hráči do Playoff části.
 • O počtu skupin v daném kvalifikačním turnaji se rozhodne o na základě počtu hráčů v turnaji.
 • Na základě výsledků utkání se hráčům přičítají body do skupiny následovně: Výhra (3 body), remíza (1 bod), prohra (0 bodů).

 

 • Pokud budou mít dva nebo více hráčů po skončení kvalifikačních zápasů stejný počet bodů, rozhodují o pořadí následující kritéria:
 1. vyšší počet bodů získaných ve skupině v zápasech týmů, mezi kterými se rozhoduje,
 2. brankový rozdíl ze zápasů ve skupině v zápasech týmů, mezi kterými se rozhoduje,
 3. brankový rozdíl z výsledků všech zápasů ve skupině
 4. vyšší počet vstřelených gólů z výsledků všech zápasů ve skupině

 

 • V případě, že shoda bodů v některém z případů nadále přetrvává, rozhodne administrátor o doplňujícím zápase a jeho pravidlech.

 

 • Pokud je hráč během skupiny diskvalifikován, kontumován nebo provede tzv. ragequit (náhle úmyslně opustí hru), budou mu kontumovány všechny předchozí i následující zápasy poměrem 0:3.
 • Do playoff budou hráči nasazeni dle následujícího klíče:
  • V případě formátu se 4 skupinami -> 1.A vs. 2.D; 1.C vs. 2.B; 1.D vs. 2.A; 1.B vs. 2.C
  • V případě formátu s 8 skupinami -> 1.A vs. 2.H; 1.B vs. 2.G; 1.C vs. 2.F; 1.D vs. 2.E, 2.A vs. 1.H; 2.B vs. 1.G; 2.C vs. 1.F; 2.D vs. 1.E.

 

 • Playoff část kvalifikace se odehraje vždy hned po skončení skupinové části.
 • V playoff se hraje formou single-elimination pavouka ve formátu BO3. V každém zápase se musí rozhodnout -> zápasy se dohrávají až do penalt.
 • Online kvalifikace končí ve finále Playoff části – to se již dohrávat nemusí.

 

2.1.2 Online finále  

Online finále se skládá ze dvou částí – 1) Skupinová část a 2) Playoff část.

1) Skupinová část - 13.12.

 • Postoupí sem z každé online kvalifikace dva nejlepší hráči.
 • Přímou pozvánku obdrželi také současní eReprezentanti KillDalos a Syky.
 • Online skupinová část se odehraje formou jedné skupiny o 6 hráčích. Každý odehraje s každým dva zápasy formátem BO1.
 • Pokud budou mít dva nebo více týmů po skončení kvalifikačních zápasů stejný počet bodů, rozhodují o pořadí následující kritéria:
 1. vyšší počet bodů získaných ve skupině v zápasech hráčů, mezi kterými se rozhoduje,
 2. vzájemný zápas (minitabulka) mezi hráči, mezi kterými se rozhoduje,
 3. brankový rozdíl z výsledků všech zápasů ve skupině
 4. vyšší počet vstřelených gólů z výsledků všech zápasů ve skupině
 • V případě, že shoda bodů v některém z případů nadále přetrvává, rozhodne administrátor o doplňujícím zápase a jeho pravidlech.
 • Pokud je hráč během skupiny diskvalifikován, kontumován nebo provede tzv. ragequit (náhle úmyslně opustí hru), budou mu kontumovány všechny předchozí i následující zápasy poměrem 0:6.
 • Pořadí ve skupině bude sloužit k rozhodnutí o nasazení hráčů do Playoff části Online Finále.

2) Playoff část - 20.12.

 • Postoupí sem všichni hráči z online skupinové části.
 • Hráč bere na vědomí a je povinen poskytnout pořadateli živé vysílání ze své herní konzole v minimální kvalitě 720p zprostředkované skrze službu youtube.com nebo twitch.tv. Takové vysílání musí obsahovat zvuk ze hry a nesmí obsahovat zvuky z hráčova mikrofonu.
 • Hraje se systémem single-elimination pavouka.
 • Hráči budou nasazeni na základě umístění ve skupině a to následujícím způsobem:
  • Hráči na 1. a 2. místě postoupí přímo do semifinále.
  • Hráči na 4. a 5. se utkají ve čtvrtfinále. Vítěz se poté utká s hráčem z 1. místa online skupinové části.
  • Hráči na 3. a 6. se utkají ve čtvrtfinále. Vítěz se poté utká s hráčem z 2. místa online skupinové části.
 • Čtvrtfinále se hraje formátem BO3. Semifinále se hraje formátem BO5.

 

 • Vítězové semifinále se stávají eReprezentanty pro následující sezónu.

 

3. Obecná herní pravidla

3.1 Založení zápasu

3.1.1.  Všechny zápasy se hrají v módu „Friendly Match Lobby“

3.1.2. Výše postavený hráč v pavouku turnaje při zakládání zápasu postupuje následovně:

3.1.2.1. vytvoří herní místnost tím, že z herní nabídky vybere „Kick off“ a zvolí „Friendly Match Lobby“; pokud se hráči nedomluví jinak, vybere zakládající hráč defaultně server EU-01-DE -> DE-03

3.1.2.2. vybere „Create room“ a postupuje dle nastavení níže; jakmile místnost zakládající hráč nastav, přidá svého soupeře do přátel v síti PSN a pozve ho do místnosti. 

3.1.3. Před začátkem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby. Začátkem zápasu obě strany souhlasí s nastavením zápasu a není možné se dále odvolávat proti špatnému nastavení.

 

3.2. Nastavení zápasu

„General settings“

Tým - Všichni hráči si musí vybrat český národní tým!

„Match Level“ – Super Star

„Match Time“ – 10 min.

„Time Limit“ - Normal

„Extra Time“ – On

„PK“ – On

„No. Of Substitutions“ – 3 (+1 in Extra Time)

„Stadium“

„Time“ - day

„Season/Weather“ - summer/Fine

„Length of grass“ - short

„Pitch conditions“ – dry

 

3.3. Komunikace

3.3.1. Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.

3.3.2. Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále v síti discord. Každý hráč má během turnaje povinnost být dostupný na discordu turnaje -> discord.gg/wCsjcnz

3.3.3. Pro komunikaci s administrátorem lze také využít email: admin@erepre.cz. Nejedná se však o hlavní kanál pro komunikaci během turnaje.

 

3.4. Účast v zápasu

3.4.1. V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji nejpozději deset minut před startem turnaje. Pokud hráč svoji účast nepotvrdí, bude systémem automaticky vyloučen.

3.4.2. Pokud se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním zahájení zápasu, je kontumačně poražen.

3.4.3. Pro potvrzení kontumace je potřebné doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil nebo nereagoval na jeho zprávy (pořízené důkazní návrhy hráč nahraje na webu do zápasu a podá protest). Případně o nedostavení protihráče informuje admina turnaje.

3.4.4. Pokud nebude do 40 minut po oficiálním začátku zápasu reagovat ani jeden z hráčů (administrátor vyzve hráče k odehrání zápasu na discordu), oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

 

3.5. Hráči

3.5.1. Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN ID) ve svém uživatelském profilu.

3.5.2. Hráč nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry. Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry.

3.5.3. Hráč smí streamovat svoje POV zápasu se 120s delay pouze z Národní kvalifikace eRepre - Online kvalifikace a Národní kvalifikace eRepre - Online Skupinové části.

3.5.4. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních partnerů za podmínky, že žádný z nich nepodniká zejména v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně.

3.5.5. Každý hráč je povinen pořizovat během série média v podobě screenshotů se stavem zápasu. Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

3.5.6. Hráč se nesmí zúčastnit žádné turnajové série nebo jednotlivého turnaje s více jak jedním herním účtem.

3.5.7. Protesty se uznávají pouze za předpokladu, že jsou podané ihned po porušení pravidel. Protesty podané po konci zápasu se neuznávají.

 

3.6. Problémy se spojením

3.6.1. Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, rozhodne o postupujícím los.

3.6.2. V případě pádu herních serverů musí hráči znovu vytvořit zápas a odehrát zbývající čas. Skóre se následně sečte. Pokud tedy zápas spadne např. v 80. minutě, hráči založí nový a odehrají pouze prvních 10 minut. Pokud je po odehrání 90 minut skóre nerozhodné, pokračují hráči v takovém zápase ve formě „Zlatého gólu.“ Hráč, který první vstřelí gól je vítězem.

3.6.3. Pokud byla v přerušeném zápase udělena červená karta, musí hráči uvést hru do stejného stavu před tím, než začnou v obnovené hře počítat čas.

3.6.4. Ve všech případech musí hráč zaznamenávat skóre a stav hry v podobě screenshotů tak, aby byl po zápase schopen prokázat jeho konečný výsledek.

 

3.7. Zadávání výsledků a pořizování médií

3.7.1. Oba dva hráči musí zadat konečné skóre zápasu do turnajového systému. V záložce „PLAY OFF“ nebo “SKUPINY,” kde  vyhledají svůj zápas, rozkliknou detail zápasu a zvolí možnost „zadat skóre.“ 

3.7.2. Oba hráči musí přiložit screenshoty prokazující závěrečné skóre zápasu. Případně je na vítězi, aby doložil potřebná média prokazující jeho výhru. Média mohou hráči vložit do systému nebo je zaslat administrátorovi v soukromé zprávě na discordu. 

3.7.3. Screenshoty musí vždy obsahovat zároveň přezdívky obou účastníků a výsledek zápasu.

3.7.4. Je přísně zakázáno manipulovat se screenshoty či je jakýmkoliv způsobem upravovat nebo deformovat. Takový screenshot nebude brán v potaz a hráč bude vyřazen z turnaje.

3.7.5. Hráč musí média ze zápasu uchovávat minimálně 14 dní po jeho odehrání a je povinen je na vyžádání předložit administrátorovi turnaje.

 

4. Etický kodex

4.1. Každý hráč je povinen dodržovat pravidla výše.

4.2. Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

4.3. Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

4.4. Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.

4.5. Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

4.6. Hráč je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby pořadatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

5.2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

6. Kontakt

V případě nesrovnalostí či nejasností ohledně pravidel kontaktujte pořadatele turnaje na emailu: admin@erepre.cz 

 

Datum vydání pravidel: 25. 11. 2020