Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

  • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit pouze hráči z České republiky, Slovenské republiky.

  • Pokud někdo má v týmu zahraniční hráče. Je povolen maximálně jeden zahraniční hráč a to pouze po dohodě s adminem.

1.2 Komunikace

  • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v příslušných roomkách turnaje na Grunex Discordu kde budete automaticky přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 

  • V průběhu PUBG turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže podat jakýkoliv protest.

  • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!
 

1.3 Herní účty

  • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.

  • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální GAME ID.

 

1.4 Potvrzení účasti

  • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí! 

 

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

  • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

 

2.2 Média

  • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

 

2.3 Udělování banů

  • Hráči či týmu bude udělen ban (délku banu určuje admin) na turnaje:

    • Pokud se přihlásí do turnaje, potvrdí svoji účast, ale vzápětí se tým nedostaví v počtu hráčů ve kterém mohou odehrát turnaj!

    • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během turnaje, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému Adminu turnaje!

    • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!

    • Pokud tým v kvalifikaci/finále nedohraje všechna kola a neoznámí adminovi důvod.

    • Při podezření používání cheats / týmování / macra a jakýchkoliv programů třetích stran.

    • Po potvrzení užívání nepovolených pomůckách je celý tým diskvalifikován z turnaje a zároveň všem členům udělen BAN (o délce rozhoduje hlavní admin a může rozhodovat i o délce na konkrétní hráče)​​

2.4 Náhradníci 

  • Tým má povoleného pouze 1 náhradníka (Důležité - náhradní hráč musí být stále stejný. Pokud během turnaje dorazí hráč ze soupisky může hrát)

  • Tým může turnaj odehrát ve 3 hráčích (3 hráči z týmu | 3 + 1 náhradník | 2 + 1 náhradník)

  • Náhradník nesmí být z turnaje (tzn. z jiného balíku a nesmí být postupující do finále) V případě opuštění teamu s kterým postoupil do finále, může náhradník hrát v teamu jiném, ztrácí však v případě nepostoupení možnost hrát za team první.

  • Všechny změny v sestavě hlásit před zápasem.

 

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

  • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

  • Slot v lize/turnaji patří vždy hráči, který je na stránce týmu uveden jako "majitel týmu." Administrátor ani jiný člen Grunex týmu nemá možnost převést vlastnictví týmu na jiného hráče.

  • Tým se musí skládat z přesného počtu hráčů pro daný herní mód tzn. Duo - 2 hráči, Squad - 4 hráči

    • ​Pokud máte mnoho týmů a jste s vašim spoluhráčem ve stejném týmu, kde jsou 2 další hráči:

      • ​1. Buď vyhodíte zbylé dva hráče a odehrajete turnaj ve svém týmu v přesném počtu.

      • 2. Vytvoříte si nový tým a pozvete svého spoluhráče, se kterým chcete daný turnaj odehrát.

  • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.

  • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.

  • Hráči musí dohrávat veškeré zápasy.

  • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!

  • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)

  • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.

  • Hráč smí streamovat svůj POV turnaje s 300s (5 min) delayem, v případě oficiálního streamu se delay navyšuje na 600s (10min).

    • Kvalifikační zápasy jsou povolené streamovat.

    • Finálové zápasy (Grunex last chance) a základní část Grunex Masters je zakázáno streamovat.

3.2 Zápas Squad/Squad FPP hry

  • Hraje se na Europe serveru.

  • Tým se musí skládat z přesného počtu hráčů: Squad - 4 hráči

  • Nezaleží na Ratingu a počtu hodin hráče.

  • Hru zakládá daný admin, který po vytvoření "Balíků" poskytne všem název a heslo serveru k danému balíku, kde se poté hráči připojí.

  • Pokud některému hráči spadne hra v kvalifikačním zápase, je možnost se napojit zpět pomocí restartu hry a následného tlačítka "Reconnect".

    • Pokud však tato možnost nefunguje, v takovém případě se server restartovat nebude, pouze v případě, že se nenapojí dva
      hráči z teamu. Pokud Pokud ve hře stále bude alespoň 3 hráči z týmu, tým má stále šanci na postup.

      • Není možnost ani přesunutí hráče či týmu do jiného balíku, jakožto kompenzaci.

  • Je zakázán veškerý teaming s ostatními protihráči/týmy, komunikace se spectatorem/observerem a jiné.

  • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat protihráče či pořadatele turnaje! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude daný hráč = diskvalifikace nebo odebrání odměn!

  • Je zakázano používat flaregun.

  • Neznalost pravidel se neomlouvá.

4. Grunex PUBG Masters

  • Tým na Grunexu patří majiteli týmu.
  • Body, které tým (tým vytvořený na Grunexu) sbírá do globálního žebříčku, patří právě tomu týmu. Body nejsou přenositelné.
  • Při shodě bodů v žebříčku dozhoduje nejdříve kolikrát byl tým ve finále -> lepší průměrná pozice z kvalifikací v tabulce (pokud tým odehrál méně kvalifikací automaticky je lepší tým co hrál více kvalifikací) -> kvalifikací vyšší počet killů 
  • Před Hlavní fází Grunex Masters se uzavřou soupisky, kde tým se bude skládat ze 4 hráčů + 1 náhradníka (náhradníci mohou být pouze z CZ/SK). Soupisky týmy oznámí adminům. 
    • Po skončení 1. a 2. hracího dne v hlavní části, může tým změnit jednoho hráče v soupisce (počítá se i náhradník). Změna zahrnuje příchod nového hráče do soupisky nebo výměna stávajícího hráče za nového. Změna nezahrnuje vyhození hráče bez nahrazení (na jeho místo tedy nastoupí náhradník). Všechny změny musí být oznámeny a prodiskutovány s adminem turnaje.
    • Po skončení hlavní části se soupisky top16 týmů uzavřou a už nebude moci během GF změnit.
    • V hlavní fázi můžou hrát dva náhradníci (co jsou napsaní v soupisce)
  • REMAKE lobby = Pokud to padne více 4 a více lidem nebo to padne 2 a více hráčům v jednom týmu. Pokud bude špatně nastavený server -> pokud se ale celá hra/mapa odehraje už se remake dělat nebude.
  • Každé lobby se bude skládat max. 16 týmů > platí pro kvalifikace i hlavní část
  • Seeding do hlavní fáze do A, B a C
    • 1 2 3 | 6 5 4 | 7 8 9 | 12 11 10 | 13 14 15 | 18 17 16 | 19 20 21 | 24 23 22 - (1. číslo skupina A | 2. číslo skupina B | 3. číslo skupina C), číslo = pořadí v globálním žebříčku

 

5. Nastavení hry

ERANGEL & MIRAMAR

Hraje se podle esport globálního nastavení

6. Bodovaní

 

(Při stejném počtu bodů první rozhoduje, kdo má více killů a pokud bude i stejný počet killů, tak rozhoduje lepší průměrná pozice ve hře)

 

6. Admin

  • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.

  • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.

  • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.

  • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

  • Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.

  • Administátor si, vzhledem k povaze hry, vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet týmů, které mohou turnaj odehrát. Při nevyhovujícím počtu týmů, který by zapříčinil, že by v jednom z balíků bylo méně jak 15 týmů, má administrátor právo nezařadit do turnaje některé týmy. V takovém případě rozhoduje vždy pořadí registrace. Týmy s dřívějším datem registrace mají pro zařazení do turnaje přednost.

  • Admin každého turnaje má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

7. Ceny

  • Jsou vždy uvedeny v článku pro daný turnaj a v turnaji na kartě "Hlavní"

 

8. Vyplácení výher

Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.

Aktualizace pravidel proběhla 10.9.2021 ve 13:00

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:
 jiri.slavik@grunex.com, nicolas.heller@grunex.com