Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem Grunex PUBG Masters (dále jen „liga“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Za tým musí ke hře nastoupit minimálně 3 hráči s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku. Jeden hráč může mít trvalý pobyt v zahraničí.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v příslušných roomkách turnaje na Grunex Discordu kde budete automaticky přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
 • V průběhu PUBG turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže podat jakýkoliv protest.

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální GAME ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí! 

1.5 Harmonogram

 • Liga se dělí na STAGE I, STAGE II a Grand Finále.
 • Každá STAGE je složena ze tří kvalifikačních turnajů a jednoho finále, které je rozdělené na dva hrací dny.
 • Týmy sbírají v kvalifikačních turnajích body do kvalifikačního žebříčku. Do finále dané STAGE poté postoupí nejlepších 16 týmů.
 • Nejlepších 8 týmů z finále STAGE postoupí přímo do Grand Finále.

Formát kvalifikací: BO5 (Miramar, Miramar, Erangel, Erangel, Erangel)

Formát finále STAGE: BO10 (2 hrací dny)

Formát Grand Finále:  BO18 (3 hrací dny)


STAGE I

Kvalifikace #1 (BO5)

5.2.2022

14:00

Kvalifikace #2 (BO5)

6.2.2022

14:00

Kvalifikace #3 (BO5)

9.2.2022

18:00

Finále STAGE - den 1 (BO5)

12.2.2022

14:00

Finále STAGE - den 2 (BO5)

13.2.2022

14:00

 

STAGE II

Kvalifikace #1 (BO5)

15.2.2022

18:00

Kvalifikace #2 (BO5)

19.2.2022

14:00

Kvalifikace #3 (BO5)

20.2.2022

14:00

Finále STAGE - den 1 (BO5)

26.2.2022

14:00

Finále STAGE - den 2 (BO5)

27.2.2022

14:00

 

GRAND FINÁLE

Den 1 (BO6)

4.3.2022

13:00

Den 2 (BO6)

5.3.2022

13:00

Den 3 (BO6)

6.3.2022

13:00

 

2. Herní pravidla


2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

 

2.2 Média

 • Manipulace a úprava médií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

 
2.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen ban (délku banu určuje admin):
  • Pokud se přihlásí do turnaje, potvrdí svou účast, ale vzápětí se tým nedostaví v počtu hráčů ve kterém mohou odehrát turnaj!
  • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během turnaje, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému adminovi turnaje!
  • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
  • Pokud tým v kvalifikaci/finále nedohraje všechna kola a neoznámí adminovi důvod.
  • Při podezření používání cheats / týmování / macra a jakýchkoliv programů třetích stran.
  • Po potvrzení užívání nepovolených pomůcek, které zvýhodní tým, je celý tým diskvalifikován z turnaje a zároveň všem členům udělen BAN (o délce rozhoduje hlavní admin a může rozhodovat i o délce na konkrétní hráče)​​

2.4 Sestavy

 • Sestava se uzamyká zvlášť na každou STAGE. Sestava týmu se pro celou STAGE uzamkne, jakmile se tým zúčastní prvního turnaje, který je součástí dané STAGE. V případě postupu týmu z dané STAGE do Grand Finále je sestava uzamčena až do Grand Finále a po celou jeho dobu.
 • V případě, že tým nepostoupí ze STAGE I do Grand Finále, může pro STAGE II změnit sestavu.
 • Hráč, který hraje v dané STAGE za jeden tým se v této STAGE nesmí zúčastnit dalších turnajů jako hráč ani jako náhradník jiného týmu.
 • Hráč, který postoupí do Grand Finále, se nesmí zúčastnit dalších kvalifikačních turnajů v rámci STAGE za jiný tým a to ani jako náhradník.
 • Vytvořený tým na turnajové platformě Grunex.com se musí skládat z přesného počtu hráčů pro daný herní mód tzn. Duo - 2 hráči, Squad - 4 hráči.
 • Tým má povolené 2 náhradníky za celou jednu STAGE – včetně kvalifikací (náhradníci musí být stále stejní, nelze využít více jak dva náhradníky za jednu STAGE).
 • Tým může turnaje odehrát minimálně ve 3 hráčích.
 • Pokud se hráč rozhodně opustit tým během doby, kdy je sestava uzamčena, ztrácí tím možnost do týmu se vrátit, tedy opětovně za tento tým hrát. (
  maximálně jednou pro jeden tým)
 • Náhradníky je nutné a povinné nahlásit adminovi před začátkem turnaje. Admin si vyhrazuje právo na neschválení nahlášeného náhradníka.
 • Seznam náhradníků bude zaznamenán a veřejně přístupný

Pro tato pravidla neplatí výjimky

Pokud bude porušen jakýkoliv bod těchto pravidel, budou týmu odebrány všechny nahrané body v turnaji, ve kterém došlo k porušení pravidel.

2.5 Změna sestavy

 • Sestavu není možné měnit od přihlášení do turnaje až do Týdne změny sestav, popřípadě vypadnutí z kvalifikací
 • Den změny sestav je určen na 28. února do 23:59 CET
 • V tomto časovém období může tým, který má zajištěnou účast v Grand Finále, změnit svou sestavu
 • Je povoleno změnit jednoho člena základní sestavy a jednoho náhradníka
 • Všechny změny je nutné hlásit adminům
 • Všechny změny budou zaznamenané a veřejně přístupné
 • Od 4. března až do konce Grand Finále už není možné sestavu dále měnit

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Slot v lize/turnaji patří vždy hráči, který je na stránce týmu v turnajové platformě Grunex.com uveden jako "majitel týmu." Administrátor ani jiný člen Grunex týmu nemá možnost převést vlastnictví týmu na jiného hráče.
 • Týmy mají zakázáno používat explicitní, nevhodný či jinak dehonestující název týmu/nick hráče. Administrátor turnaje má právo na úpravu názvu či nicku, pokud tým výzvu neuposlechne.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Hráči musí dohrávat veškeré zápasy.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Je zakázán veškerý teaming s ostatními protihráči/týmy, komunikace se spectatorem/observerem a jiné.
 • Je zakázáno používat flaregun.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat protihráče či pořadatele turnaje! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude daný hráč = diskvalifikace nebo odebrání odměn!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráč nesmí streamovat svůj POV z turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.

3.2 Průběh Squad/Squad FPP hry

 • Hru zakládá daný admin, který po vytvoření "Balíků" poskytne všem název a heslo serveru k danému balíku, kde se poté hráči připojí.
 • Pokud některému hráči spadne hra v kvalifikačním zápase, je možnost se napojit zpět pomocí restartu hry a následného tlačítka "Reconnect".
  • Pokud však tato možnost nefunguje, v takovém případě se server restartovat nebude, pouze v případě, že se nenapojí dva hráči z týmu. Pokud ve hře stále bude alespoň 3 hráči z týmu, tým má stále šanci na postup.
   • Není možnost ani přesunutí hráče či týmu do jiného balíku, jakožto kompenzaci.
 • REMAKE lobby = Pokud spadne hra 4 a více hráčům z celkového počtu hráčů nebo 2 a více hráčům z jednoho týmu. V případě, že dojde k nalezení chyby v nastavení serveru, ale hra již byla odehrána, restartovat se nebude.

Neznalost pravidel se neomlouvá.

4. Grunex PUBG Masters

 • Body, které tým (vytvořený na Grunex.com) sbírá do kvalifikačního žebříčku příslušné STAGE, patří právě tomu týmu. Body nejsou přenositelné.
 • Při shodě bodů v žebříčku rozhoduje nejdříve lepší průměrná pozice z kvalifikací v tabulce (pokud tým odehrál méně kvalifikací automaticky je lepší tým co hrál více kvalifikací) -> kvalifikací vyšší počet killů.

 

5. PCS Europe West Wildcard slot

Vítěz ligy obdrží Wildcard slot do evropské „PCS Europe West“

 • Slot mohou obdržet pouze týmy, jejichž všichni hráči dovršili věku 18 let a to nejpozději v první oficiální hrací den (první kvalifikaci) Grunex Masters.
 • Hráči, kteří byli v minulosti potrestáni či zabanováni PUBG Corp. nebo produkcí PCS a mají trest stále aktivní, případně mají trest na některém z jejich účtů, nemohou obdržet Wildcard slot.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po kterémkoliv hráči, který se účastní Grunex Masters, potvrzení o způsobilosti účasti v turnaji – konkrétně potvrzení věku či trvalého bydliště hráče.
 • Plnohodnotnou součástí pravidel Grunex Masters jsou také také oficiální pravidla PCS dostupné na tomto odkazu. V případě rozporu mezi pravidly Grunex Masters a PCS rozhodne administrátor o dalším postupu.​

 

 • Co se stane, pokud tým, který vlastní postupový slot, změní zásadním způsobem svou sestavu nebo tým rozpustí?
  • V tomto případě platí oficiální pravidla ligy PCS
   • Týmy si musí zachovat 3 ze 4 hráčů, kteří byli zapsaní v základní sestavě během Grand Finále. V opačném případě ztrácí nárok na slot.
   • V případě, kdy vlastník slotu tým rozpustí, nebude slot přenesen na jiný tým – slot tím ztrácí platnost
   • Tým bez organizace může podepsat smlouvu s organizací (organizace musí být právnickou osobou) – v tom případě slot automaticky připadá organizaci (právnické osobě), se kterou tým smlouvu podepsal. Všechny změny musí být ukončeny do uzamčení sestav.
 • Co se stane, pokud se tým vlastnící postupový slot nemůže zúčastnit PCS?
  • Slot nemůže být přenesen na jiný tým, tím pádem ztrácí platnost
 • Co se stane, pokud se tým vlastnící postupový slot bude snažit svůj slot prodat?
  • Slot není možné přenést pod žádnou podmínkou a nemá žádnou peněžitou hodnotu. Pokud se tým pokusí slot do PCS prodat, může mu být udělen trest, a to včetně odebrání slotu.

 
6. Nastavení hry


ERANGEL & MIRAMAR
Hraje se podle esport globálního nastavení

7. Bodování 

Umístění

Body

#1

10

#2

6

#3

5

#4

4

#5

3

#6

2

#7

1

#8

1

kill = 1 bod

 

(Při stejném počtu bodů první rozhoduje, kdo má více killů a pokud bude i stejný počet killů, tak rozhoduje lepší průměrná pozice ve hře)

 

8. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.
 • Při nevyhovujícím počtu týmů, který by zapříčinil, že by v jednom z balíků bylo méně nebo více jak 16 týmů, má administrátor právo nezařadit do turnaje některé týmy. V takovém případě rozhoduje vždy pořadí registrace. Týmy s dřívějším datem registrace mají pro zařazení do turnaje přednost.
 • Admin každého turnaje má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

9. Ceny

 • Jsou vždy uvedeny v článku pro daný turnaj a v turnaji na kartě "Hlavní"

10. Vyplácení výher

Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.

Aktualizace pravidel proběhla 31.1.2022 ve 15:00

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:

peter.supak@grunex.com, jan.kopriva@grunex.com