Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Turnaj

 • Pořadatelem turnajů je společnost Boosters s.r.o - herní portál Grunex.com.

1.2 Národnost

 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč, který má k dispozici konzoli Playstation 5, hru FIFA 22 ve verzi pro Playstation 5 a službu Playstation+ pro hraní her online.

1.3 Komunikace

 • Jediný oficiální kanál ke komunikaci s adminy je Grunex discord.
 • Každý hráč musí být přítomen v chatovací místnosti "grunex-masters" na Grunex Discordu

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

1.5 Porušování pravidel turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje. Neznalost pravidel se neomlouvá.

2. Hráči

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné PSN ID ve svém uživatelském profilu pro hru FIFA 22. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry
 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban od vydavatele hry, případně na jiných herních portálech.
 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu z otevřených kvalifikací se 120s (2 min) delayem. Hráč nesmí streamovat uzavřenou kvalifikaci nebo play-off.
 • Jakmile se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.
 • Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.
 • Každý hráč je povinen pořizovat během série média v podobě screenshotů se stavem zápasu. Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.
 • Hráč se nesmí zúčastnit žádné turnajové série nebo jednotlivého turnaje s více jak jedním herním účtem.
 • Protesty se uznávají pouze za předpokladu, že jsou podané do 15 minut po skončení zápasu.

3. Herní fáze turnaje

Online Kvalifikace: 27.4. - 3.5.

 • Celkem se uskuteční 4 online kvalifikace.
 • Online kvalifikace probíhají ve formátu klasického pavouka (Single-Elimination), který je vždy losován náhodně turnajovým systémem.
 • Nejlepší dva hráči z každé kvalifikace postoupí do skupinové fáze.
 • V každé kvalifikaci se bude hrát odlišná "best of" série na základě počtu přihlášených hráčů. Do 64 přihlášených hráčů se turnaj odehraje formátem BO2 se sčítáním skóre (prodloužení se nehraje, pokud bude skóre série nerozhodné, hráči založí druhý zápas a budou hrát Golden Goal). Při počtu hráčů nad 64 se turnaj odehraje ve formátu BO1. Nejlepší dva hráči z každého turnaje si zajistí vstupenku do skupinové fáze. 

Skupinová část: 5.5. - 12.5.

 • Do skupinové části postoupí 8 hráčů z Online kvalifikací. Z každé kvalifikace po dvou hráčích.
 • Skupinová část se hraje v režimu FIFA Ultimate Team (FUT) formátem BO2 se sčítaním skóre. Hráči jsou rozděleni po čtyřech do čtyř skupin. Hráči jsou do skupin nasazeni dle následujícího klíče:

 

 • Skupina A: Totikjepan, T9Laky, 1. místo z první kvalifikace, 2. místo ze čtvrté kvalifikace
 • Skupina B: Kobby, Dalas, 2. místo z první kvalifikace, 1. místo ze čtvrté kvalifikace
 • Skupina C: CptKubajz, Emerickson, 1. místo ze druhé kvalifikace, 2. místo ze třetí kvalifikace 
 • Skupina D: Huhnak, Seron, 2. místo ze druhé kvalifikace, 1. místo ze třetí kvalifikace

 

 • Při nerozhodném počtu bodů ve skupině rozhoduje minitabulka vzájemných zápasů. nejvyšší prioritu má rozdíl skóre, následně nejvyšší počet vstřelených gólů. Pokud stále nelze rozhodnout o umístění hráče, odehraje se doplňující zápas jehořž pravidla určí administrátor.
 • V případě, že hráč ragequitne hru nebo bude z turnaje z jiného důvodu vyloučen a to v jakékoliv fázi turnaje, budou všechny předchozí i budoucí hráčem hrané zápasy kontumovány poměrem 0:3.
 • Hráč, který skončí na prvním místě ve skupině postupuje do čtvrtfinále play-off. Hráči na druhém místě postupují do osmifinále play-off.

Play-off 13.5. - 14.5.

 • Hraje se formátem single elimination pavouka. Všechny zápasy se hrají BO2.
 • Hráči jsou do pavouka nasazeni na základě umístění ve skupinách dle následujícího klíče:

 

 • Čtvrtfinále 1: Hráč na 1. místě skupiny A proti hráči na 2. místě skupiny D
 • Čtvrtfinále 2: Hráč na 2. místě skupiny B proti hráči na 1. místě skupiny C
 • Čtvrtfinále 3: Hráč na 2. místě skupiny A proti hráči na 1. místě skupiny D
 • Čtvrtfinále 4: Hráč na 1. místě skupiny B proti hráči na 2. místě skupiny C

 

 • Semifinále 1: Vítěz čtvrtfinále 1 proti vítězi čtvrtfinále 2
 • Semifinále 2: Vítěz čtvrtfinále 3 proti vítězi čtvrtfinále 4

 

 • Finále: Vítěz semifinále 1 proti vítězi semifinále 2
 • Zápas o třetí místo: Poražený ze semifinále 1 proti poraženému ze semifinále 2

 

 • V případě, že hráč ragequitne hru nebo bude z turnaje z jiného důvodu během play-off vyloučen, kontumuje se pouze aktuální zápas a dál v pavouku postoupí aktuální soupeř hráče.

4. Nastavení zápasu​

 • Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování.

4.1 Průběh zápasu

 • Hraje se v režimu FIFA Ultimate Team (FUT).
 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS5 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)
 • Hru zakládá hráč postavený výše v pavouku.
 • Spusťe hru FIFA 22 ➡ Běžte do záložky "FIFA ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Přáteláky Online" ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu
 • Dejte READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas

4.2 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.
 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování.
 • Všechny zápasy BO1 i BO5 se odehrávají až do samotného konce včetně prodloužení a penalt. (pokud není uvedeno jinak)

4.3 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat náhodný los, který uskuteční pořadatelem pověřený administrátor turnaje.
 • Situaci, kde se nejde hráčům spojit kvůli technické chybě hry není možné řešit jinak než náhodným losem. Takový postup je běžnou praxí. 

5. Výhry

 • Výhra (prize money) bude vyplacena bankovním převodem nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře.
 • Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude na konci zápasu v den odehrání turnaje podán příslušným administrátorem turnaje. (Formulář bude obsahovat informační a bankovní údaje, které budou použity pouze pro účely vyplacení výhry offline turnaje).

 

 • 1. místo: 35 000 Kč
 • 2. místo: 10 000 Kč
 • 3. místo: 5 000 Kč

6. Etický kodex

 • Každý z hráčů je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.
 • Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.
 • Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

7. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

8. Kontakt

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: peter.supak@grunex.com