Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Všeobecná pravidla

1.1 Národnost

 • Turnaje pořádané Grunex.com jsou otevřené pro hráče z České republiky a Slovenské republiky. Na výhry mají nárok pouze hráči z České a Slovenské republiky.

1.2 Komunikace

 • Jediným oficiálním kanálem pro komunikaci s administrátory turnaje je Emerickson Discord
 • Každý hráč musí být přítomen v chatovací místnosti #chat-k-turnaji na Emerickson Discordu

1.3 Herní účty

 • Každý hráč musí mít ve svém profilu na webu správně vyplněné GAME ID (přezdívku). Pokud tak neučiníte, bude mít administrátor právo daného hráče vyloučit z aktuálního turnaje/ligy.

1.4 Potvrzení účasti

 • Ve fázi přihlášení musí hráč potvrdit svou účast a přítomnost na turnaji. Jakmile hráč nepotvrdí svou účast, bude turnajovým systémem automaticky vyřazen! 
 • Jakmile se hráč nedostaví do 10 minut po oficiálním začátku akce, bude zapsán jako DNS (nestartoval) (může mu být uložen trest).

1.5 Základní informace

 • Hráči nesmí při hře používat externí aplikace nebo hardware, který by hru narušoval.
 • Admin má právo sledovat průběh závodu z diváckého režimu přímo ve hře a bude ho sledovat.
 • Neznalost pravidel není omluvitelná.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na tým administrátorů.
 • Hráč je v každém ohledu zodpovědný sám za sebe.
 • Tým administrátorů si vyhrazuje právo na jakékoli změny pravidel, herního systému nebo času během turnaje.

2. Všeobecná turnajová pravidla 

2.1  Systém klasifikace a bodování

 • Klasifikován bude každý hráč, který ujel alespoň 90 % celé délky závodu.
 • Hráč, který je odpojen po dokončení 90 % celkové délky závodu, bude klasifikován tam, kde končí jeho BOT.
1. místo 25 bodů
2. místo 18 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 10 bodů
6. místo 8 bodů
7. místo 6 bodů
8. místo 4 body
9. místo 2 body
10. místo 1 bod

 

*Hráč s nejrychlejším kolem na konci závodu obdrží 1 bod, pokud se umístil v první desítce po klasifikaci.

2.2 Týmy

 • Jeden tým může mít maximálně dva hráče.
 • Pokud jedna z dvojic opustí ligu nebo bude vyloučena. Může je nahradit nová dvojice pod týmž týmem a zachovat si body do žebříčku.
 • Budou se používat oficiální F1 auta/vlastné
 • Každému hráči bude přidělen tým, administrátor turnaje přidělí týmy hráčům v dostatečném předstihu před začátkem turnaje.

2.3 Vítěz

 • Hráč s nejvyšším počtem bodů na konci ligy bude vyhlášen vítězem dané ligy.
 • Tým s nejvyšším počtem bodů na konci ligy bude vyhlášen vítězem poháru konstruktérů.

2.4 Decider

 • Pokud budou na konci ligy/turnaje dva nebo více hráčů se stejným počtem bodů v tabulce, rozhoduje remíza: 
  • Držitel nejvíce prvních míst
  • Pokud je počet prvních míst stejný, následuje počet druhých míst.
  • Pokud ani po splnění prvních dvou podmínek není jasný vítěz, rozhoduje počet třetích míst atd., dokud není jasný vítěz.

2.5 Prizepool

 • Peněžní ceny budou rozděleny po konečné klasifikaci posledního závodu ligy.

2.6 Osobní streamování

 • Hráči mohou streamovat svůj vlastní POV.
 • Grunex.com si vyhrazuje právo zaslat partnerskou grafiku streamerovi, který bude závod přenášet.
 • Hráči by měli streamovat pouze za předpokladu, že jim to jejich internetové připojení umožňuje. Pokud dojde na trati k incidentu, který byl způsoben špatným internetovým připojením, hráč nebude omluven a bude mu udělen trest.
 • Všechny oficiální přenosy budou probíhat na kanálech, které budou předem zveřejněny na hlavní stránce turnaje.

3. Organizační pokyny

3.1 Lobby

 • Lobby vytvoří admin nebo adminem určený hráč 10 minut před oficiálním začátkem. (Admin/Hráč musí přidat všechny ostatní hráče a pozvat je do lobby - včetně administrátora turnaje).
 • Hráč ligy, který se nemůže zúčastnit závodu, to musí oznámit administrátorovi nejméně 2 hodiny před začátkem závodu. V opačném případě může být hráč potrestán.
 • Ligový závod, kterého se zúčastní méně než 10 hráčů, bude odložen nebo zrušen.
 • Hráči jsou zodpovědní za správnost zvoleného týmu, pokud se hráč omylem připojí k jinému týmu, bude potrestán.

3.2 In-game voice chat

 • Hráči nesmí během závodu používat hlasový chat.

3.3 Nastavení lobby

 • Lobby Options:
  • Maximum Players: 20
  • Session Privacy: Invite Only
  • Car Category: F1 2022
  • Car setup: Full
  • Car performance: Equal
 • Rules & Flags:
  • Rules & Flags: On
  • Corner Cutting Stringency: Strict
  • Parc Fermé: On
  • Pit Stop Experience: Immersive
  • Safety Car: Standard
  • Safety Car Experience: Immersive
  • Formation Lap: On
  • Formation Lap Experience: Immersive
 • Assist Restrictions:
  • Steering Assist: Off
  • Braking Assist: Low
  • Anti-Lock Brakes: On
  • Traction Control: Full
  • Dynamic racing line: Corners Only
  • Gearbox: Automatic
  • Pit Assist: On
  • Pit Release Assist: On
  • ERS & DRS Assist: Off
   • Každé nastavení představuje maximální možné nastavení, pokud chce hráč manuální převodovku, může si to přestavit v nastaveních před závodem individuálne apod..
 • Weekend Structure:
  • Weekend Structure: Standard
  • Practice Format: Off
  • Qualifying Format: Long
  • Session Length: Long
  • Starting Grid: Udává kvalifikace
 • Weather & Time:
  • Quick Weather: Dynamic
  • Session Start Time: Realistic
  • Forecast accuracy: Approximate
 • Simulation Settings:
  • AI Difficulty: 80
  • Surface Type: Realistic
  • Recovery Mode: None
  • Car Damage: Standard
  • Car Damage Rate: Standard
  • Low Fuel Mode: Hard
  • Race Starts: Manual
  • Collisions: On
  • Ghosting: On
  • Tyre Temperature: Surface & Carcass
  • Pit lane Tyre Sim: On
  • Unsafe Pit Release: On

4. Chyby ve hře

4.1 Odpojení hráče před a po kvalifikaci

 • Pokud je hráč během kvalifikace odpojen, může se znovu připojit a převzít kontrolu nad svým vozem.
 • Pokud je hráč během kvalifikace odpojen a nemůže se znovu připojit, kvalifikace bude pokračovat. Administrátoři poté vytvoří novou závodní lobby. Veškerý čas, který zbývá do konce odpojení, bude neplatný.
 • Odpojení hráči, kteří se nemohou připojit zpět, začnou závod jako poslední. 
 • Pokud je hráč odpojen PO kvalifikaci, jeho čas je stále platný, administrátoři vytvoří novou lobby a ručně nastaví počáteční klasifikaci hráče.

4.2 Odpojení hráče během závodu

 • Pokud se hráč během závodu odpojí, může se znovu připojit a převzít kontrolu nad svým vozem.
 • Pokud je hráč během závodu odpojen a nemůže se znovu připojit, závod se znovu nespustí.

4.3 Chyby s lobby

 • Pokud se vyskytnou problémy s lobby (pády lobby, lagy pro všechny hráče), administrátor turnaje rozhodne, co se v takovém případě stane,
 • Pokud bylo ujeto méně než 50 % délky celého závodu, může být závod restartován nebo odložen.
 • Pokud bylo odjeto více než 50 %, ale méně než 75 % celkové délky závodu, může být závod klasifikován a bude udělena polovina bodů.
 • Pokud bylo odjeto více než 75 % celkové délky závodu, bude závod plně klasifikován.

4.4 Nastavení nového lobby

 • Počasí v novém lobby musí kopírovat počasí, které bylo v hale před nastavením nového lobby, toto nastavení je nastavitelné v závodním lobby.
 • Pokud je nutné během kvalifikace změnit počasí v nové hale, použijte nastavení Dynamické počasí.

4.5 Využívání bugů/glitchů

 • Hráčům je přísně zakázáno používat chyby/klíče k získání výhody nad ostatními hráči. Pokud hráč úmyslně zneužije chybu, bude potrestán.

5. Trať

5.1 Pit lane

 • Každý hráč se musí ujistit, že je vstup do boxové uličky nebo výstup z ní bezpečný.
 • Po vjezdu do boxů je zakázáno překračovat čáru, která odděluje trať a vjezd do boxů.
 • Při výjezdu z boxů je zakázáno překračovat čáru oddělující trať a výjezd z boxů.

5.2 Omezení dráhy

 • Bílé čáry vymezující okraje trati jsou považovány za součást trati, obrubníky nikoli.
 • Hráči musí za každou cenu respektovat limity trati, nemohou je svévolně a bezdůvodně opustit, totéž platí i v kvalifikaci.
 • Hráč, který opustil dráhu, se na ni může vrátit pouze za předpokladu, že je to bezpečné a že nezíská žádnou výhodu.
 • Pokud se zjistí, že hráč získal výhodu tím, že opustil trať, je povinen to napravit tím, že se své výhody vzdá (pokud předjel jiného hráče, bude mu umožněno vrátit se na původní pozici). Pokud tak neučiní, bude potrestán.

6. Kvalifikace

6.1 Omezení  

 • Vozy, které nejedou rychlé kolo, musí vynaložit veškeré úsilí, aby nepřekážely vozům, které jedou rychlé kolo.
 • Za omezení lze považovat i vizuální omezení nebo úmyslné dodávání znečištěného vzduchu do vozidla.
 • Omezení jiného hráče během kvalifikace bude přísně potrestáno.

6.2 Slipstream

 • Během kvalifikace je přísně zakázáno pomáhat svému týmovému kolegovi slipstreamem.
 • Hráči, kteří jsou rychlejší než pomalejší vozy, mají povoleno čerpat slipstream z tohoto vozidla.

6.3 Kvalifikační ban

 • Pokud má hráč zákaz startu v kvalifikaci, bude mít během kvalifikace povoleno pouze jedno, instalační kolo. 

6.4 Odchod (Retirement)

 • Odchod z kvalifikace musí být proveden pouze v PITu, pokud tak neučiníte, bude vám uložen trest.
 • Úmyslná havárie za účelem startu na nových pneumatikách bude penalizována.

7. Závod

7.1 Zahřívací kolo (Formation lap)

 • Rychlost zahřívacího kola určí hráč startující z 1. místa (pole position).
 • Způsobení incidentu během zahřívacího kola může být penalizováno.

7.2 Pneumatiky

 • Během závodu na suchu musí hráči použít alespoň 2 typy suchých pneumatik, pokud tak neučiní, budou diskvalifikováni.
 • Výše uvedené pravidlo neplatí v případě mokrého závodu.

7.3 Odchod (Retirement)

 • Odstoupení ze závodu musí být provedeno pouze v PITu, pokud tak hráč neučiní, bude potrestán..
 • Úmyslná havárie za účelem odchodu bude potrestána.

7.4 Resetovanie na trať

 • Hráči se mohou vrátit zpět na trať, pokud tím neohrozí ostatní hráče.
 • Resetování na dráhu je považováno za nebezpečné, pokud hráč obnoví dráhu dříve než jiný hráč..

7.5 Jízdní normy

 • Hráč nesmí za žádných okolností jezdit nepřiměřeně pomalu, nepřiměřeně nebo způsobem, který by mohl být považován za nebezpečný.

7.6 Předjíždění a branění

 • Předjíždět lze zleva nebo zprava.
 • Více než jedna změna směru při bránění pozice je zakázána a může být penalizována.
 • Na začátku rovinky si může hráč vybrat závodní linii, aniž by to bylo považováno za
  bránění.
 • Pohyb při brzdění je zakázán a může být penalizován.
 • Předjíždějící vůz se musí vyhnout kolizi s vozem, který brání svou pozici, a naopak. Při předjíždění je zakázáno provádět nebezpečné manévry, každý nebezpečný manévr bude penalizován.
 • Je zakázáno bránit předjíždění nadměrným manévrováním zleva doprava apod.

7.7 Vozy o kolo pozadu (Lapped cars)

 • Každý vůz, který je o kolo pozadu, je povinen dát přednost rychlejším vozům (modrá vlajka). Pokud tak řidič neučiní během dvou sektorů, bude potrestán.
 • Každý hráč, který úmyslně omezí rychlejší vůz, bude přísně potrestán.

7.8 Safety Car a Virtual Safety Car

 • Pokud jsou na trati rozmístěny SC a VSC, musí hráči dodržovat deltu nastavenou na jejich UI.
 • Hráči musí jet bezpečně za SC nebo při VSC, aby se vyhnuli jakémukoliv kontaktu s jiným hráčem. Náhlá změna směru jízdy nebo prudké brždění se trestá.
 • Předjíždění během SC nebo VSC je zakázáno. Existují však výjimky:
  • Pokud k tomu hra hráče vyzve.
  • Při vjezdu do PITu může hráč předjet hráče, který je stále na trati za plnou PIT Entry čárou, kterou nesmí překročit.
  • Při výjezdu z PIT může hráč předjíždět nebo být předjížděn. Za předpokladu, že nepřekročí plnou PIT Exit čáru.

7.9 Tresty ve hře

 • Varování za překročení limitů na trati nebude po závodě zrušeno, pokud hráč nemá k dispozici video důkaz a screen z Race Director-a.
 • Příliš přísný trest může být nahrazen varováním, pokud hráč předloží video důkaz a screen z Race Director-a.
 • Odpykané tresty nelze vymazat.

8. Admin tresty

8.1 Dodatečné vyšetřování/nahlášení incidentů administrátorovi turnaje

 • Administrátoři nebudou vyšetřovat žádné incidenty/tresty dodatečně, bez dodaného videozáznamu a dostatečného popisu.

8.2 Penalizace

 • Hráči, kteří způsobili nehodu nebo se dopustili jiných přestupků, mohou být po závodě dodatečně potrestáni.
 • Administrátor turnaje může také po závodě potrestat hráče, který nebyl uveden v místnosti #tresty, nebo za přestupek, který není uveden v těchto pravidlech.
 • Admini mohou tyto tresty uložit dodatečně:
  • Varování. (2 varování znamenají trest 5 sekund)
  • Časová penalizace (3,5,10 nebo 15 sekund)
  • Kvalifikační zákaz
  • Ban na závod
  • Diskvalifikace
 • Pokud hráč vynechá závod, ve kterém si musí odpykat trest, přenese se trest do dalšího závodu, kterého se zúčastní.
 • Hráči by měli respektovat rozhodnutí administrátorů. Pokud některý z hráčů urazí administrátory na základě jejich rozhodnutí, bude potrestán podle závažnosti.

8.3 Trestné body

 • Pokud hráč obdrží trest, obdrží také trestné body do své ligové licence.
 • Počet trestných bodů, které hráč obdrží, závisí na kategorii, do které trest spadá.
 • Existují 3 kategorie:
  • Menší přestupek (žádná výhoda a malá časová ztráta)
   • 1 bod za přestupek.
  • Střední přestupek (žádná získaná výhoda a střední časová ztráta/ malá získaná výhoda a malá časová ztráta)
   • 2 body za přestupek
  • Velký přestupek (žádná výhoda a velká časová ztráta / malá výhoda a střední časová ztráta / střední výhoda a žádná časová ztráta)
   • 3 body za přestupek
 • Některé extrémní incidenty mohou mít za následek více trestných bodů.
 • Každá jezdecká licence je platná pro 1 ligový turnaj.
 • Hráči, kteří mají v licenci 10 bodů, obdrží zákaz účasti na 1-závodový ban.
 • Administrátoři si vyhrazují právo hráče okamžitě zabanovat, pokud to situace vyžaduje.

9. Vyplácení výher

 • Výhry budou vypláceny na základě formuláře pro zaslání výhry. Tento formulář bude hráči zaslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy.
 • Výhra bude hráči vyplacena nejpozději do jednoho měsíce po doručení správně vyplněného a podepsaného formuláře pro zaslání výhry.
 • V případě, že je hráč diskvalifikován z celé ligy/turnaje, ztrácí nárok na vyplacení výhry.

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:

peter.supak@grunex.com