Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

Všeobecné informace o šampionátu

 • V rámci šampionátu se jedou tratě, které mohou být i placené a je povinnost každého jezdce si nákup těchto tratí zajistit.
 • Trénink na jednotlivé závody může být jak individuální tak i společný na serveru vytvářený pořadateli. 
 • Podmínky na závodním serveru budou odpovídat zhruba podmínkám na společném tréninkovém serveru.
 • Kvalifikace v den závodu bude vypsána na 15 min a 4 platná kola.
 • Závod bude vypsán na 60min s rolling startem.
 • Každý jezdec si může na každý závod libovolně vybrat z povolených vozů.
 • V průběhu závodu není povinnost výměny pneumatik či tankování, ale zároveň to není zakázáno.
 • Setup vozů je v režimu open a jeho nastavení je na každém jezdci.
 • Pokud jezdec neodjede alespoň 60% všech závodů, může na to brán ohled při přihlášení do dalšího šampionátu pořádaného TTR.
 • Pokud bude z kapacitních důvodů potřeba vybírat účastníky šampionátu, bude to plně v kompetenci vedení šampionátu.
 • Pokud jezdec bez řádné omluvy nenastoupil ani do jednoho z úvodních tří závodu bude automaticky vyloučen a jeho místo bude nabídnuto k obsazení.
 • Každý závod bude limitovaný na tzv. incidenty. Po 17 INC následuje DT a po celkove 25 INC následuje DQ.
 • Organizátoři si vyhrazují právo udělit až dvě divoké karty dle svého uvážení.

Časový harmonogram závodního dne

 • Povinný briefing v 19:15
 • Kvalifikace na závod bude v 19:30.
 • Start závodu bude ve 19:45.

Bodování

 • Boduje každý klasifikovaných jezdec a to podle článku 3.6
 • Jezdec je klasifikován pokud nastoupil na start závodu. Výjimku tvoří případ, že jezdec po startu bezdůvodně vypne hru.
 • Body se udělují podle konečné tabulky závodu, kterou generuje sama hra po konci závodu (po započítání penalizací udělených hrou a jiné) a po započtení penalizací udělených vedením šampionátu.
 • Za závod, který se přeruší kvůli technickým problémům s hrou (např. problém se serverem, …), se nebudou udělovat žádné body, byl-li závod přerušen v prvních dvou kolech. Polovina bodů se udělí, odjelo-li se více než dvě kola a ne více než 75% délky závodu. Plný počet bodů se udělí, odjelo-li se 75% a více délky závodu.
 • Nastane-li v závěru šampionátu rovnost bodů, lepší místo dostane ten, kdo má větší počet vítězství, resp. druhých míst, třetích míst, atd. Pokud se i v tomto dva a více jezdců shoduje, ředitelství šampionátu ustanoví vhodné řešení.
 • Bodování je následující
  • 1. Místo – 25 b.
  • 2. Místo – 20 b.
  • 3. Místo – 16 b.
  • 4. Místo – 13 b.
  • 5. Místo – 11 b.
  • 6. Místo – 10 b.
  • 7. Místo – 9 b.
  • 8. Místo – 8 b.
  • 9. Místo – 7 b.
  • 10. Místo – 6 b.
  • 11. Místo – 5 b.
  • 12. Místo – 4 b.
  • 13. Místo – 3 b.
  • 14. Místo – 2 b.
  • 15. Místo – 1 b.

Tresty a penalizace

 • Vedením šampionátu bude ustanovena neveřejná komise k posuzování závodních incidentů jejíž rozhodnutí je konečné.
 • Každý jezdec může podat protest proti jinému jezdci/situaci a to nejdříve 12h po skončení závodu, ale nejdéle do 5ti dnů po skončení závodu.
 • Součástí každého protestu musí být:
  • Záznam z incidentu s dostatečným časem před i po konkrétním incidentu.
  • Vlastní popis incidentu a problému.
 • Protest se podává neveřejně (soukromou zprávou) k vedení šampionátu. 
 • Vedení šampionátu má povinnost veřejně do 5ti dnů od podání protestu zveřejnit výsledek protestu a udělit případné penalizace. 
 • Podle závažnosti incidentu a s přihlédnutím k dlouhodobému chování potrestaného jezdce je možné udělit:
  • napomenutí
  • časová penalizace (5s, 10s, 20s, 30s) přičtena k výslednému času závodu
  • odečtení bodů
  • posun o X míst k výsledné pozici
  • zákaz startu v příští kvalifikaci
  • zákaz startu v příštím závodu
  • diskvalifikace ze šampionátu

Závěr

 • Ředitelství šampionátu si vyhrazuje právo k úpravám pravidel, kdy o všech změnách budou účastníci včas informováni.