Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem Grunex Community Overwatch Cup (dále jen „turnaj“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České republiky, Slovenské republiky.
  • V týmu mohou být maximálně 2 hráči z jiných zemí, nacházející se v Evropě.
   • V případě porušení tohoto pravidla bude tým a všichni hráči z turnaje diskvalifikován.
   • Výherní ceny se neposílají do zahraničí.
 • Držitelem práva na účast v turnaji(slotu) je vždy pouze a výhradně hráč uvedený na profilu týmu jako "Majitel týmu"
 • Žádný z hráčů či část hráčů si tak nemůže toto právo nárokovat.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem bude probíhat na discordu, kde musíte být přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
  • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy administrátor není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!
 • V průběhu OVERWATCH turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud hráči nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, hráč nemůže podat jakýkoliv protest.

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněný BattleTag ve svém uživatelském profilu po celou dobu turnaje.
  • V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální BattleTag.

1.4 Formát

 • Turnaj se hraje formátem BO3 (Best Of 3). 

1.5 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je kapitán týmu povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Média

 • Kapitán týmu je povinen pořídit média v podobě screenshotů s konečným výsledkem zápasu.
 • Manipulace a úprava médií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.
 • Hráč či kapitán týmu je povinen po skončení zápasu nahrát média k zápasu a zadat konečný výsledek.

2.3 Nedostavení k zápasu

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 15-ti minut, po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

2.4 Změna sestavy/soupisky

 • Během celého turnaje nelze změnit soupisku. Týmy mají k dispozici jednoho náhradníka.

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Kapitán/Tým má možnost nahradit chybějícího člena hostem (max. 1 host), případně odehrát zápas ve čtyřech. 
  • Kapitán má povinnost nahlásit hosta jednomu z adminů turnaje.
 • Hráč se NEMŮŽE účastnit turnaje za 2 týmy najednou.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory/observeren nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Streamování turnaje je povoleno. Oficiální stream bude mít delay 2 minuty (120 vteřin). POV streamy mají povinnost delayu 3 minuty (180 sekund)

3.2 Zápas                                                                    

 • Zápas není možné odehrát v nižším počtu hráčů než 4!
 • Hru zakládá tým postavený výše v pavouku.
 • Jeden z hráčů vytvoří hru podle nastavení, které je uvedeno v pravidlech.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat nepřátelský tým či protihráče! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude celý team nikoliv pouze hráč = diskvalifikace nebo odebrání výhry!
 • První kolo začíná rozlosováním turnaje. V případě Free Winu v 1. kole začínají týmy hrát 2. kolo

3.3 Průběh zápasu

 • Zakládající: (zakládá tým, jež se v zápase nachází skupiny: vlevo / playoff: nahoře)
  • V základním menu ➡ PLAY ➡ CUSTOM GAMES ➡ CREATE ➡ níže zadáváme, veškeré nastavení které odpovídá požadavkům turnaje (Pravidlo 3.4) ➡ Zakládající si musí přidat kapitána ze soupeřového týmu aby ho mohl pozvat do hry.
 • Soupeř:
  • Jeden z týmu si musí přidat kapitána  (nebo jakéhokoliv hráče z protějšího týmu), aby se mohli pozvat do založeného lobby.
 • Zápas:
  • Po připojení obou týmů do Lobby zápasu je nutné vzájemně zkontrolovat nastavení zápasu a potvrdit že jsou obě strany připraveny na start, právě v in-game chatu, kde oba napíší READY. 
   • Tímto je zápas potvrzen z obou stran.

3.4 Nastavení hry

 • Settings kód: W4NC9 (Nastaví vám vše potřebné zadáním kódu) SETTINGS -> IMPORT CODE
 • Competitive Rules: Enabled
 • Kill Cam: Disabled
 • V případě BO3 série týmy odehrají -
  • Control -> Hybrid -> Escort
 • V případě BO1 série týmy odehrají -
  • ​1.kolo - Control
  • 2.kolo - Hybrid
  • 3.kolo - Escort
  • 4.kolo - Push
 • V případě vyššího počtu kol v turnaji se tento výběr opakuje. (5. kolo - Control, ...)

Map pool:

 • ControlLijiang, Busan, Nepal 
 • HybridParaiso, Midtown, Kings Row
 • Escort Circuit Royal, Rialto, Dorado 
 • Push Colosseo,  New Queen Street, Esperança

Každý tým zabanuje jednu mapu, mapa která zůstane se odehraje.

Tým výše v pavouku banuje jako první

3.7 Využívání bugů/chyb ve hře

 • Je zakázáno využívat jakékoliv bugy nebo chyby ve hře, které dají jednotlivci nebo celému týmu výhodu nad svým protivníkem. Jako bug nebo chyba ve hře je bráno cokoliv, co jasně odporuje mechanismům hry, prochází texturou, teleportuje bez použití schopností, dovoluje pokládat předměty někam, kam nebylo původně zamýšleno, nebo jinak narušuje integritu a původní zamýšlení hry. Pokud na bug narazíte náhodou ve hře, je zakázáno jej dále používat, popřípadě využívat výhodu, kterou vám daný bug poskytuje.

3.8 Název týmu

 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Týmy mají zakázáno používat explicitní, nevhodný či jinak dehonestující název týmu/nick hráče. Administrátor turnaje má právo na úpravu názvu, pokud tým výzvu neuposlechne. V případě, že hráč neuposlechne výzvu na změnu nicku, si organizátor turnaje vyhrazuje právo na vyhození hráče z turnaje
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv, je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během ligy zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.

3.9 Nedovolené dohody

 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v turnaji. 

4. Administrátor

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje administrátor na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Administrátor neznalost pravidel neomlouvá.

4.1 Postihy

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol na jedné mapě.
  • Ztráta určitého počtu map v sérii.
  • Diskvalifikace z kvalifikace
  • Diskvalifikace z ligy
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře OVERWATCH 2.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě:
  • porušení těchto pravidel
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

5. Ceny

1. místo - 3 250 Kč/tým

2. místo - 2 000 Kč/tým

6. Vyplácení výher 

 • Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry.Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.
 • Výhry zasíláme jen do České a Slovenské republiky a na české a slovenské bankovní účty!
 • V případě, že je hráč nebo tým diskvalifikován či poražen kontumačně, zaniká hráči nárok na vyplacení jakékoliv výhry v celé turnajové sérii nebo jednotlivém turnaji.

7. Etický kodex

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů. 
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ho prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

8. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo změnit či doplnit jeho pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu turnaje a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s turnajem, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje vzniklé v průběhu turnaje. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Oprávnění týmu na účast v turnaji udělené pořadatelem není soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.

This competition is not affiliated with or sponsored by BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

Tato soutěž není nijak spojena ani sponzorována společností BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na:

peter.supak@grunex.com