CSA.theforgotten

Herní účty

World of Tanks

World of Tanks

506525036-the_forgotten_

Členem týmu

NAEGOVANY 5v5

NAEGOVANY 5v5

Člen

noca dzika bestia

noca dzika bestia

Člen

Historie

9. 10. 2021

Vstoupil do týmu noca dzika bestia

8. 10. 2021

Odebrán z týmu noca dzika bestia

3. 10. 2021

Vstoupil do týmu noca dzika bestia

3. 10. 2021

Odebrán z týmu noca dzika bestia

20. 9. 2021

Vstoupil do týmu POLSKA GUROM

15. 8. 2021

Vstoupil do týmu NAEGOVANY 5v5

15. 8. 2021

Odebrán z týmu NAEGOVANY 5v5

10. 8. 2021

Nový herní účet 506525036-the_forgotten_ (World of Tanks)

Reklama