Ovládanie CS:GO serverov

 

Každý server je poháňaný našim vlastným pluginom, s ktorým spúšťate, zastavujete, pauzujete zápas, meníte mapu atp.
Tu Vám spíšeme zoznam príkazov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budete potrebovať pri našich CS:GO turnajoch:


 

 • .start / .stop - Spustí alebo ukonči zápas (počas live zápasu, pozor, zbytočné ukončenie zápasu môže viesť až ku kontumácii),
 • .veto / .stopveto - Spustí a ukončí banovanie máp, nemusíte sa dohodovať o mape cez chat. (pozor, tento príkaz použite ešte pred príkazom !start)
 • .maps - Zmena mapy
 • .pause / .unpause - Spustí / ukončí pauzu. Pre ukončenie pauzy je potrebne, aby .unpause napísali oba tímy.
 • .menu - Zobrazí sa menu s nastaveniami a možnosťami zápasu a ovládanie serveru nie pomocou príkazov spomenutých tu, ale pomocou menu
 • .autokick - Príkaz, ktorý vypne alebo zapne automatické vyhadzovanie nežiadúcich hráčov zo serveru. POZOR: Ak sa Váš spoluhráč počas zápasu odpojí, je šanca, že sa nebude môcť napojiť, pretože bude zapnutý spomenutý autokick.
 • .kick - Kick hráča zo serveru
 • .useknife - Zapne alebo vypne knife round pred zápasom (defaultne zapnuté - tak to aj počas turnajov má byť)
 • .help - Vypíšu sa všetky príkazy do konzoly dostupné pre hráčov
   

Plugin je v testovacej prevádzke, prípadné chyby hláste na martin.golodzej@grunex.com
Ďakujeme