Jak všichni víme, zvuková stránka hry je v PUBG klíčová. V srpnu tohoto roku bylo týmem PUBG, zabývajícím se zvukovým inženýrstvím, oznámeno několik změn, které se chystaly k zavedení do hry během druhé poloviny roku 2019. Čtyři měsíce uběhly jako voda a PUBG v novém Dev Letteru informuje hráče, jak si vedou s plněním vytyčených cílů ve zveřejněném plánu. Tento Dev Letter se zaměřuje na proběhlé změny a na oblasti, které ještě potřebují vylepšení. Původní plán změn je na obrázku níže. Ukazuje jednotlivé měsíce a vytyčené cíle pro každý z nich.

Jako první, tedy ke konci srpna byly upraveny okolní zvuky, jako jsou například bzučení hmyzu v uzavřených prostorech na Sanhoku nebo příliš hlasité vlnobití moře i přes značnou vzdálenost od něj. Tyto zvuky byly ztlumeny. Také byly zeslabeny efekty výbuchů červené zóny a úpravám se úspěšně dostalo i motorovým vozidlům, konkrétně jejich motorům. Ještě v srpnu pak byla uvedena funkce "Instant volume reducer", kdy se vám po zmáčknutí klávesy F7 (defaultně) ztlumí všechny okolní zvuky na mez, která vám nepoškodí uši. 

V září byla během updatu představena nová křivka zvuku hráčů, konkrétně jejich kroků ve vaší blízkosti. Tento update měl za cíl zlepšit vaše povědomí o tom, jak daleko od vás se nachází nepřátelský hráč. Tato změna ale měla podle PUBG "nechtěné účinky", a tak byl tento update vrácen zpět na původní se starými zvuky. Dále si zvukoví inženýři v PUBG ještě dávají záležet na zvucích střelby vaší zbraně a na zvucích, které je možné slyšet od ostatních, tedy na zvukové ozvěně. Všechny ostatní změny zvuku ale šly podle plánu, a tak velká část tohoto plánu byla splněna. Červeně jsou označeny změny, které musí být odloženy.

Při aktualizaci zvukové křivky slyšitelných kroků nepřátel se PUBG chce zaměřit na střední část křivky, která, jak se ukázalo, nefungovala správně. Jak je vidět z grafu, při přibližování nepřátel směrem k vám se hráč pohyboval, ale zvuk jeho kroků byl víceméně stále stejně slyšitelný, tedy se stejnou hlasitostí. Bylo tak obtížnější poznat, v jaké vzdálenosti hráče slyšíte. Červená křivka ukazuje, jak je to s hlasitostí kroků nyní, zelená křivka pak ukazuje zamýšlenou aktualizaci. PUBG údajně rozumí tomu, že zvuková stránka hry je extrémně důležitá pro zachování pocitu ze hry, proto si na ní dává záležet.

PUBG si klade za cíl zachovat informativnost hráčů při hraní, tzn. aby se nestávalo, že se blíží nepřátelský hráč aniž bychom o tom do poslední chvíle věděli. Hráči by si pak museli zbytečně zvyšovat hlasitost a vzhledem k hlasitosti ostatních zvuků hry by to mohlo poškodit jejich sluch. V rámci Dev Letteru je zmíněno, že testovací proces tohoto updatu bude přísnější před tím, než bude vypuštěn na live servery.

Přesné datum aktualizace zvuku se zatím neví, ale cíl zvukového týmu je dokončit všechny slíbené změny na začátku příštího roku 2020.