Příští středu začíná v pořadí 6. sezóna s názvem Shakedown. Přináší s sebou zbrusu novou ostrovní mapu Karakin, která zaručuje akcí nabitý gameplay. Nová nebezpečí, nové zbraně a úplně nový ostrov vás již očekávají. 

Nová mapa: Karakin

Karakin je mapa s rozlohou 2x2 km, která je stylizována do pobřeží severní Afriky. Mapu tvoří hornatý terén s městy na pobřeží, nemáme zde středovou "hot-drop" lokaci. Mapa je malá, rychlá a nebezpečná, očekávejte napětí Miramaru zkombinované s rychlostí Sanhoku. Na mapu se připojí vždy pouze 64 hráčů.

Mapa představuje novou mechaniku - černou zónu, která je exkluzivní pro Karakin. Tato zóna mění mapu za běhu hry a Karakin se stává dynamickým.

Černá zóna

Tato nová mechanika exkluzivní pro Karakin ničí budovy a dělá z nich kouřící ruiny.

 • Černá zóna byla navržena tak, aby vyhnala hráče z úkrytů.
 • Hazard je náhodný - města a komplexy budov mohou být kompletně zničeny, úplně nepoškozeny nebo něco mezi těmito dvěma stavy.
 • Ničení se vyvíjí v průběhu hry - vždy předpokládejte, že budova, do které běžíte, abyste se ukryli na začátku hry, zde později už nemusí být.
 • Jakmile uslyšíte sirénu a budete zrovna ve fialovém kruhu na mapě, urychleně místo opusťte.
 • Budovy, zničené černou zónou jsou na mapě označeny křížkem.

Nová zbraň: nástražná výbušnina (obdoba C4)

Pro změnu stylu hry, PUBG představuje místa na mapě, která je možné zničit pomocí těchto výbušnin. Tato zbraň je exkluzivní pro Karakin.

 • Určené zdi a podlahy jsou zeslabené a mohou tak být zničeny pomocí těchto výbušnin.
 • Toto vylepšení přináší více nástrojů pro hráče - campeři si mohou vytvořit nová okna pro kontrolu nad mapou, pro týmy zas umožňují agresivnější gameplay a změnu přístupu např. při pushování budovy a pro objevitele byly přidány tajné prostory, do kterých je možné se dostat odpálením zdi.

Další novou mechanikou je přidání penetrace nejslabších zdí na Karakinu. Podle zvuku tak můžete odhadnout polohu nepřítele za zdí, prostřílet ji a udělit poskození, aniž by o vás nepřítel věděl.

Nové vozidlo: motorový kluzák

Pro informace o přidání kluzáku na live servery doporučujeme si přečíst tento a tento článek.

Survivor pass: Shakedown

Jako v předešlém passu, i nyní budeme moci plnit komunitní mise získáváním předmětů po mapách a odemykat tak příběh nové mapy Karakin. Mise budou plněny sbíráním předmětů z kartonových krabic, kde po otevření získáte 1 ze 3 předmětů. Systém je identický jako v předešlém passu - sbirají se 3 typy disků, kdy největší cenu má "Old DVD", nejmenší "Disc piece".

Sezónní mise

V passu budou 3 typy sezónních misí, každý typ bude spuštěn měsíčně, a to v lednu, únoru a březnu. Zamčené typy misí budou ukazovat časový odpočet k jejich odemčení.

Postupové mise

Hráči mohou obdržet velké množství zkušeností plněním těchto misí. Části 1 a 2 obsahují set 8 misí, obtížnost se s každou misí zvyšuje. Část 3 obsahuje set 10 misí, která bude dostupná pro hráče s Premium Passem. Pro mise zbraňových výzev doporučujeme si přečíst tento článek.

Survival Title systém

Za minulou sezónu budou rozděleny ceny na začátku této sezóny. SP budou resetovány, ale váš výkon v 5. sezóně se vám započítá na start 6. sezóny.

Gameplay

Změna módu střílení na zbraních - do nastavení v záložce "Gameplay" byla přidána možnost druhého preferovaného módu u zbraní, které mají na výběr ze tří módů (auto, single, burst). Toto vylepšení vám umožní mít zbraně s módem burst nastaveny na single podle vybavení v inventáři a přitom kategoricky stejné zbraně budou stále nastaveny na auto. Při výběru auto jako první volby a single jako druhé volby bude mít za následek, že zbraně bez auto módu budou automaticky nastaveny na single.

Matchmaking

Zimní mapa Vikendi byla nahrazena novou mapou Karakin. Tato změna je dočasná. K této změně bylo přistoupeno z důvodu obav z příliš dlouhého času k připojení do hry. 5 map by zředilo hráče a všichni by ve výsledku čekali déle. Vikendi je dočasně odstraněno a počítá se s tím, že mapy budou v budoucnu rotovat. Na Vikendi se bude nadále pracovat a předpokládá se minimálně refresh mapy (možná i větší remake).

Mastery systém

PUBG ID, neboli vaše PUBG občanka, bude nyní zobrazena na konci vaší hry na konečné obrazovce a při sledování hráčů přes spectate mód.

Zvuk

Zvuky při zacházení se zbraněmi

 • Vylepšeny zvuky při přebíjení a změně zbraní.
 • Upraveny zvuky při přebíjení za účelem vyšší úrovně realističnosti tím, že byly přidány zvuky interakce mezi hráčem a zbraní

Segmentace zvuku spojená s mechanickými vlastmostmi zbraní během klasického míření a ADS míření

 • Stupeň třesení během míření oběma způsoby se mění závisle na typu zbraně a attachementech.
 • Zvuky jsou rozděleny do dvou tříd - ruční zbraně a ne-ruční zbraně, ruční zbraně mají méně třesu a méně detailní zvuky v porovnání s ne-ručními zbraněmi.

Zvuky při překonávání překážek s animací (vaulting)

 • Během vaultování byly přidány a vylepšeny zvuky kontaktu mezi rucemi a tělem, rameny a krkem atd. 
 • Dále se zvuk skoku odráží od materiálu, přes který se dostáváte.

Vikendi

 • Snížena hlasitost větru na noční verzi mapy.

Optimalizace

Byl optimalizován systém výpočtu lokace mapy pro snížení výskytu jevu sekání (stuttering a hitching).

Opravy chyb

Výběr opravy nejpodstatnějších chyb z celkových 10 oprav:

 • Opravena chyba s úhlem kamery při přesedávání v autě během míření ADS.
 • Opravena chyba s mířidly zbraně M249, které se nezobrazovaly správně.
 • Opravena chyba, kdy špatně fungovala možnost držení tlačítka pro ležení.
 • Opravena chyba se skinem zbraně Tommy Gun, který se nezobrazoval správně.