Po důkladném prošetření možného porušení pravidel, konkrétně uvedení nepravdivých informací při registraci do turnaje Grunex Challenge, a následné opakované uvádění nepravdivých informací během komunikace s administrátory, udělujeme zákaz účasti v turnajích pořádaných herním portálem Grunex hráči hrajícímu pod přezdívkou Donatello #6206 a Cirikles#krtnk. Zákaz je platný do 16. srpna roku 2026. Za polehčující okolnost považujeme následné doznání hráče a proto bude hráči umožněno po uplynutí 1 roku zákazu účasti požádat o zkrácení trestu a to za předpokladu, že hráč do té doby neporuší žádná další pravidla herního portálu Grunex, případně jiného portálu, se kterým Grunex v oblasti přenášení trestů spolupracuje. Po vzájemné komunikaci aplikuje stejný zákaz také portál Playzone.cz.