Server WoT Express připravil seznam bodů potřebných k dosažení 30. úrovně v první linii. Porovnali to s loňským rokem a zdá se, že musíte dosáhnout o 11 570 více bodů, abyste získali prestiž potřebnou na poslední úroveň.

Úrovně první linie získáte pomocí hodností (od soukromých po všeobecné) již během bitvy. Na konci bitvy budete v závislosti na stupni, který jste získali, oceněni zkušeností Front Line. Tyto zkušenosti se používají ke zvýšení úrovně Frontové linie a vašeho pokroku v sezóně 2019.