Seznam změn ve verzi VT3 1.19 oproti VT2 1.19.

Opravy a vylepšení:

  • Opravena chyba, kvůli které byla ikona tanku  Matilda LVT (tier IV, UK) na postranních panelech týmu větší, než bylo požadováno.
  • Opravena chyba, kvůli které  nebyl jeden z válců vykreslen ve stylu "Bernard" pro 60TP Lewandowskiego.
  • Opravena chyba, kvůli které se v buňkách vozidel pro posádku nezobrazovaly ikony specializace členů posádky.
  • Opravena chyba, kvůli které informační typ ikony dostupných dovedností v osobním souboru člena posádky nezobrazoval, kolik dovedností se může člen posádky naučit.
  • Opravena chyba, kvůli které rekruti s přednastavenou specialitou nezobrazovali v Kasárnách její ikonu.
  • Opravena chyba, kvůli které se po dokončení Tankové akademie nezobrazovalo okno pro získání vozidla za token.
  • Opraveno zobrazení obtisků na Progetto M35 mod. 46 a  UDES 16.
  • Značky se již při oddálení zaměřovače nerozdělí na dvě části.
  • Opraveno nesprávné zobrazování některých parametrů kolových vozidel a vozidel s režimem obléhání na obrazovce porovnání vozidel.
  • Opraveny některé chyby rozhraní.