Na Supertestu se chystají další změny na mapě Minsk!

Minimapa (před/poté):

Hlavní změny a jejich cíle:

1. Okraj mapy byl posunut a nyní jsou zde otevřené průjezdy do obytných domů blízko náměstí. 

Cíl: Poskytnout vhodný prostor pro těžce obrněná vozidla na boj zblízka.

2. Řeka byla vysušená, nábřeží bylo mírně přepracováno a byly přidány brody (od břehu k břehu). Olistění stromů bylo odstraněno (nastavení mapy bylo změněno z léta na podzim).

Cíl: Umožnit vozidlům rychlejší a bezpečnější pohyb mezi jednotlivými částmi mapy a zjednodušit tak orientaci na mapě.

3. Byly přidány malé kopce vedle hlavní ulice a plot zde byl odstraněn.

Cíl: Aby byla tato oblast hratelnější/zajímavější pro dobře manévrovatelná vozidla a zároveň se zjednodušilo míření/střelba přes hlavní silnici.

4. Tato oblast byla významně přepracována: bylo přidáno staveniště metra, změněn terén, posunuta budova cirkusu a uzavřen průjezd na druhém konci cesty poblíž hranice mapy.

Cíl: Přesunout oblast střetu pro střední tanky blíže ke středu mapy (posunout oblast boje dále od prostranství v levé zastavěné oblasti) a zároveň zajistit spojení mezi touto částí a zbytkem mapy (pozice u silnice a pozice pro TD v parku ) .

Další změny na mapě:

  • Na některých místech na mapě byly některé keře/stromy přesunuty (hlavně kvůli lepšímu výhledu mezi hlavními body zájmu na bitevním poli ) . 
  • Byly přidány malé úkryty poblíž obou základen (cíl: zjednodušení obsazení základny ) .
  • Posunutý okraj mapy poskytuje další průjezdy za budovami ve spodní části mapy. Průjezd byl ponechán otevřený, protože jeho vliv je obecně nevýznamný, i když v některých případech může být využívan za různými účely.

Galerie: