Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České Republiky, Slovenska. Výhra bude vyplacena českému, nebo slovenskému zástupci týmu. Nadále viz. 1.5.3. Turnaje se mohou účastnit i zahraniční hráči pod podmínkou, že tým má tři z pěti hráčů z CZ/SK(kapitán musí být vždy CZ/SK)

1.2 Komunikace

Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na „Teamspeaku“ (dále jen TS), kde budete přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. Pro komunikaci s administrátorem lze také využít v záložce turnaje „Chat“. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem!

Komunikace mezi kapitány probíhá na TS poté ve výcvikové bitvě.

Adresa: ts3.grunex.com:1337

1.3 Herní účty a označení

Každý hráč může být součástí jen jednoho přihlášeného týmu v turnaji. 

Každý hráč je povinen mít správně vyplněný ve svém profilu HERNI NICK + ID. V opačném případě jsou hráči upozorněni a je třeba toto napravit.

Zástupce na TS musí být označen teamtagem nebo názvem klanu.V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče či týmu z probíhajícího turnaje.

Změna wotnickname během turnaje znamená neschopnost hráče účastnit se zápasu před kterým si nickname změnil + má nárok pouze na jednu změnu během turnaje.

Jste povinni hrát na svých účtech nikoliv na zapůjčeném(a to ani v případě kdy máte od vlastníka účtu povolení) výjimka je např. finále kdy hrajete na účtech zapůjčené od WG.

Ve finále jste povinni hrát na účtech, které poskytne WarGaming. Účty mají být přejmenované dle formátu, který je zaslán, v opačném případě admin na místě rozhodne o řešení.

1.4 Potvrzení účasti

V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

Každý zástupce musí být v určené místnosti pro turnaj, pokud tak nebude je bráno, že tu není! (Jakmile jste dohodnuti se soupeřem můžete jít do jiné místnosti nebo na své ts.

Jakmile dohrajete, musíte se opět vrátit do danné místnosti)!!!

Při potvrzení účasti „Check-in“ team souhlasí s pravidly turnaje a jejich dodržování!

1.5 Vyplacení výhry

1.5.1 Goldy

V případě, že je výhra pro tým/hráče v podobě goldů (hermí měna), tak je kapitán týmu povinen do 5 dnů zaslat Adminovi turnaje Herní ID všech členů týmů na e-mail: lukas.lissner@seznam.cz

*V případě, že kapitán týmu nezašle herní ID všech spoluhráčů, kteří mají nárok na výhru a ani nepožádá Admina o prodloužení lhůty (možné prodloužit na 5 dní), nárok na vyplacení výhry propadá.

Pravidla pro vyplacení:

  • Každý hráč dostane pouze goldy, které má vyhrát, goldy se odesílají jen hrajícím hráčům v turnaji.
  • Tým, který se nesloží (nehraje turnaj) nemá nárok na vyplacení případné výhry.
  • Pokud se někdo z nesloženého (nejedoucího) týmu přihlásí do pozvané výcvikové bitvy má nárok na svoji část goldů.

1.5.2 Herní periferie/merch

V případě, že je výhra pro tým/hráče v podobě herního merche, periferií nebo herního hardwaru, tak je kapitán týmu povinen do 5 dnů zaslat Adminovi turnaje kontaktní údaje všech členů týmů na e-mail: lukas.lissner@grunex.com.

* kontaktní údaje budou použity pro zásilkovou službu, kterou budou ceny odeslány

*V případě, že kapitán týmu nezašle kontaktní údaje všech spoluhráčů, kteří mají nárok na výhru a ani nepožádá Admina o prodloužení lhůty, nárok na vyplacení výhry propadá.

Pravidla vyplnění kontaktních údajů

  • (odesíláte v 1 mailu všechny výherce najednou po turnaji, nebo maximálně do 5 dnů) na email: lukas.lissner@grunex.com .
  • V předmětu uvádíte: Adresy výherce(ů) za turnaj XXXX (př: NVIDIA WoT Nightcup #01)
  • ve tvaru:

Jméno, Příjmení
Ulice, číslo popisné
PSČ, Město
Telefon:

1.5.3 Peněžní odměny

V případě, že je výhra pro tým/hráče v podobě finanční výhry, tak je kapitán týmu povinen do 5 dnů zaslat adminovi turnaje e-mail kapitána týmu, kam mu bude zaslán formulář k vyplacení výhry. Finanční částka bude zaslána kapitánovi týmu, případně jeho zástupci, nebo manažerovi týmu a ti pak rozdělí odměnu všem členům týmu, dle jejich interních týmových pravidel.

1.6 Konečná pozice

Konečné umístění naleznete vždy v záložce výsledky po skončení turnaje.

1.7 Přihlášený tým

Tým, který se nepřihlásí a nebude v turnaji na stránkách grunexu v položce TÝMY, nebude do turnaje v puštěn místo jiného týmu.

Tým má možnost kontaktovat admina s žádostí o přidání do turnaje, pokud nebyl již rozlosován pavouk.

1.8 Stream

Streamer má právo zvolit jakýkoliv zápas a musí být přizván.

Během streamu je v uzavřené roomce na TS grunexu.

1.9 Technické problémy

S problémy s registrací, check-in se obraťte na admina.

Technické problémy:

a) při hře máte možnost vyměnit hráče do 10 minut od zjištění problému (pád pc, internetu atd. Možnost jet bez jednoho hráče.)
b) výpadek serverů Wg není technická chyba a musí se počkat
 

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a může mu být udělen další trest.

2.2 Nedostavení k zápasu

Hráči/teamy se řídí začátkem prvního kola a poté již dle pravidel 2.6. Pokud se tým nedostaví k zápasu v určitý čas, může se účastnit o jednoho hráče méně.

Dostaví-li se celý tým k zápasu o 5 min později(17:15), znamená to prohru kola, ale mohou jet druhé kolo. (Platí pouze pro první a druhé kolo, které začíná stejně.) Poté následuje diskvalifikace z turnaje.

Vše se dokládá screenshotem z výcvikové místnosti + rozeslané pozvánky či pokus o kontaktování soupeře (pokud není na TS, tak je automatický postup v 17:10).

2.3 Záznamy bitvy

Každý hráč je povinen během turnaje pořizovat demo záznam (nahrávku) hry pro případ, že bude podán protest. Nedoložení replaye do deseti minut po žádosti admina znamená diskvalifikaci.

Nahrávat se musí všechna kola.

Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráči či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

Kapitán týmu je povinen po skončení zápasu zadat konečný výsledek, případně jej oznámit adminovi, který jej zadá, nebo potvrdí.

2.4 Pravomoc Admina

Jakékoliv urážlivé a provokativní chování vůči soupeři během turnaje bude trestáno diskvalifikací Týmu. (Řešit hned né čekat, jak dopadne zápas) (pro tým či hráče se jménem obsahujícím urážející slova, nemůžou být taková slova považována za urážku. GG není urážka.)

Možnost odvolání k HL.Adminovi a po přezkoumání je rozhodnutí HL. Admina konečné (za urážky admina budete bez debaty vyhozeni z TS)

Admin si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel.

2.5 Přestávka

Mezi zápasy má tým/hráč nárok na 10 min přestávku.

Mezi koly má tým/hráč nárok na 5 min přestávku.

2.6 Začátek zápasu a turnaje

Začátek turnaje je v 17:00.(1# nightcup 17.30)

Všichni hráči musí být pozváni do 17:10(1# 17:40). Do 17:15(1# 17:45) byste měli začít hrát.

A) Začátkem stanoveného času zápasu (platí pouze pro první hraný zápas). Poté platí pouze B)
B) Máte-li svého soupeře v turnajovém pavouku

2.7 Restart

Při každém zápasu má tým nárok na jeden restart z technických důvodů - při resetu okamžitě opustíte bitvu. Rozstřílení či jiné zdržování znamená prohru kola.  

Na napsání restart/reset máte 30 vteřin po skončení odpočtu

3. Základní pokyny

3.1 Formát turnaje 5 versus 5

Tier: Tier 10 tier takzvaně na 5/50 tier pointů
Server: WoT EU1, v případě problémů EU2
Čas kola: 10 minut
Formát - BO7, 
Typ mapy: útok/obrana

3.1.1 Zápas

Tým výše v pavouku založí výcvikovou bitvu, pozve soupeře a nastaví atributy (čas, mapa).

Pokud tým nenastoupí, kontumačně prohrává.

Zápas začne, až soupeř (ten co nepouští) napíše „ready“(případně jen "rdy"). Puštění zápasu bez napsání znamená prohru kola pro ty, kteří ho spustili.

Pokud zástupce pozvaného týmu potvrdí slovem "ready"("rdy"), nebude brán žádný ohled na případné reklamace ohledně nastavení času či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

Neodehrajete-li svůj zápas v Bo5 do 60 minut (Bo7 do 140 minut), budou oba týmy diskvalifikovány.

Stranu na decider vybírá tým, který rychleji vyhraje svůj útok

a) Pokud útok nevyhraje stranu vybírá ten, kdo v obou kolech ztratí méně tanků.

b) Pokud varianta (a) bude stejná, bere se celkový damage z obou kol !!!

3.1.2 Pickování

Každý tým má mezi zápasy nárok na repick. (po napsání repick oba týmy musí znovu pickovat své tanky).

Picknutý tank si musí váš člen vzít.

Jízda se špatně napickovanými tanky znamená prohru kola !!

 

a) Draft pick

Preferovaný styl picku.

Mezi jednotlivými picky nesmí uběhnout doba větší, než 30 vteřin. Při hrubém porušení tohoto pravidla hrozí prohra kola.

Team 1 - zakládal výcvik.

Team 2 – byl pozvaný.

Team 1 – začíná pick výběrem strany mapy.

Team 1 – napíše první dva tanky.

Team 2 – napíše první dva tanky.

Team 1 – napíše třetí a čtvrtý tank.

Team 2 - napíše třetí a čtvrtý tank.

Team 1 - napíše pátý.

Team 2 - napíše pátý.

b) Odpočet

Pokud se oba týmy shodnou, zápas může být odehrán po picku s odpočtem.

Team 1 - zakládal výcvik.

Team 2 – byl pozvaný.

Team 1 - Zeptá se, zda-li je protivník připraven na zahájení odpočtu

Team 2 - potvrdí

Team 1 - Zahájí 60 vteřin odpočet.

Po uplynutí 60 vteřin všichni hráči obout týmů picknou tanky. (tolerance 5 vteřin)

Tanky se již nesmí měnit. Změna tanku znamená prohru kola.

3.1.3 Podmínky vítězství

Obsazení základny.

Zničení všech nepřátelských tanků.

Vypršení času.

3.1.4 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky.

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti.

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení.

Volná kamera.

Červený laser (paprsek od hlavně).

ODKAZ NA PLNÉ ZNĚNÍ ZAKÁZANÝCH MÓDŮ

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně.

3.1.5 Mapy, tanky a omezení

Nutné číst po sloupcích nikoliv po řádcích.

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

ZAKÁZANÁ VOZIDLA

Step Lehké tanky do 10 Tieru Prémiové vybavení - povoleno Odměnová vozidla 10.tieru
Himmelsdorf Střední tanky do 10 Tieru Goldová munice - povolena PANHARD EBR 105
Murovanka Těžké tanky do 10 Tieru Prémiové tanky - povoleny PANHARD EBR 90
Ruinberg Stíhače tanků do 10 Tieru Nezakázané módy - povoleny PANHARD EBR 75 (FL 10)
Pouštní řeka Dělostřelci tanků do 10 Tieru    
Útesy      
Doly      
Prochorovka      
Lakeville      

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:
lukas.lissner@grunex.com, matej.nedbal@grunex.com